Vedení rozhovoru s rodiči - 8 hodin

SEMINÁŘ JE VHODNÝ PRO NOVÉ ŠABLONY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN ÁMOS KOMENSKÝ – ŠABLONA OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ – VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ.

Číslo akreditace: MSMT- 1104/2023-4-38 

Forma vzdělávacího programu: prezenční interaktivní sebezkušenostní seminář

Časová dotace: 8 hodin

Cílová skupina: Seminář je určen učitelům mateřských, základních a středních škol, vychovatelům školních družin, asistentům pedagoga, učitelům odborného výcviku; semináře je možné realizovat jak pro zájemce z různých škol, tak jako seminář pro školní sborovnu.

Lektorka:  Mgr. Alice Vašáková

Přehled témat výuky:

  • Komunikace s rodiči v práci učitele
  • Obsahová a vztahová stránka komunikace (analýza komunikačních sdělení – co vše si navzájem říkáme, když komunikujeme, jakou stránku sdělení preferujeme my a náš komunikační partner a jak to můžeme poznat)
  • Rozhovor jako nástroj změny (kdy vyzýváme rodiče k rozhovorům, jak reagujeme na výzvy ze strany rodičů)
  • Principy efektivní a etické komunikace (komunikační desatero ve škole, efektivní a neefektivní strategie při vedení rozhovoru) 
  • Analýza sdělení v komunikaci (věcný obsah, vztahová stránka, sebeprojev a výzva v každém komunikačním sdělení)
  • Komunikace v konfliktu (čím se liší komunikace v konfliktu, jak zvládat emoce na obou stranách, strategie řešení konfliktních situací)

 

 Cena: 1590,- Kč

Místo konání: Brno, Kounicova 39

Termín konání:  přijímáme předběžné přihlášky pro příští školní rok

Účastníci obdrží metodické materiály k tématu v tištěné i elektronické podobě a osvědčení o absolvování semináře (bude vystaveno dle údajů z přihlášky, věnujte prosím pozornost jejich správnému vyplnění).

Přihlášení na seminář:

·        Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou.

·        Hlásí-li se na seminář více účastníků z jedné školy, může přihlašovací formulář vyplnit buď každý zvlášť, nebo napište jméno, příjmení, titul a datum narození dalších účastníků z jedné školy do poznámky.

·        Po obdržení přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře a zašleme vám pozvánku s podrobnými informacemi o organizaci a fakturu.

Jméno, příjmení, titul: Email:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:
 

 

S vyhodnocením zpětné vazby z realizovaných seminářů se můžete seznámit zde:

 

 

 

SEMINÁŘE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY PREZENČNĚ

SEMINÁŘE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY ONLINE