Hospitace jako součást hodnocení a sebehodnocení pedagogů - webinář - 8 hodin

TENTO SEMINÁŘ MÁME AKTUÁLNĚ V NABÍDCE JAK V PODOBĚ ONLINE, JAKO WEBINÁŘ, TAK V PREZENČNÍ PODOBĚ. V PŘÍPADĚ ZÁJMU O PREZENČNÍ SEMINÁŘ NAJDETE VÍCE INFORMCÍ zde.

WEBINÁŘ JE VHODNÝ PRO NOVÉ ŠABLONY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN ÁMOS KOMENSKÝ - ŠABLONA OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ - VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ.

Číslo akreditace: MSMT- 1104/2023-4-38 

Forma vzdělávacího programu: interaktivní webinář vedený v prostřední Microsoft Teams

Časová dotace:  8 hodin

Cílová skupina: Seminář je určen pro vedoucí pedagogické pracovníky ze základních a středních škol – ředitele a jejich zástupce, případně vedoucí předmětových komisí a další pedagogické pracovníky, kteří se podílí na hospitační činnosti a hodnocení pedagogických pracovníků.

Lektor: RNDr. Petr Lukáš

Přehled témat výuky:

 • Právní zakotvení hospitační činnosti
 • Cíle hospitační činnosti
 • Oblasti hodnocení pedagogických pracovníků, kritéria pro hodnocení
 • Příprava hospitace
 • Průběh hospitace a rozhovor po hospitaci
 • Rizika hospitační činnosti
 • Hospitace jako součást hodnocení a sebehodnocení pedagogického pracovníka – příklad dobré praxe
 • Využití hodnocení a sebehodnocení pedagogických pracovníků k podpoře jejich dalšího rozvoje a k jejich finančnímu ohodnocení 

Cena:  1190,- Kč 

Termín konání:  středa 6. 11. (14.00 - 17.30) a pátek 8. 11. 2024 (8.00 - 11.30) 

 • webinář proběhne ve dvou dnech; každý den dva bloky (po dvou vyučovacích hodinách) s přestávkou 30 minut 
 • účastníci obdrží metodické materiály k tématu v elektronické podobě 
 • účastníkům zašleme elektronicky podepsané osvědčení, které vystavíme dle údajů zaslaných v přihlášce, věnujte tedy prosím pozornost jejímu správnému vyplnění

Uzavírka přihlášek je 24 hodin (poslední pracovní den) před začátkem semináře nebo po naplnění kapacity.

 Přihlášení na webinář:

 •  Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář. Automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. 
 • Hlásí-li se více účastníků z jedné školy, vyplňte prosím přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. 
 • Po obdržení přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře
 • 24 hodin před zahájením semináře vám zašleme podrobné organizační pokyny, fakturu a odkaz pro připojení. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams – tento program není třeba mít instalovaný v počítači, budete jej spouštět přímo z webového prohlížeče. 

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:

Nahlédněte do zpětných vazeb z již realizovaných webinářů: