Hospitace jako součást hodnocení a sebehodnocení pedagogů - webinář - 8 hodin

Číslo akreditace: MSMT - 14486/2021-3-449 

Forma vzdělávacího programu: seminář vedený online v prostřední Microsoft Teams 

Hodinová dotace:  8 hodin

Cílová skupina: Seminář je určen pro vedoucí pedagogické pracovníky ze základních a středních škol – ředitele a jejich zástupce, případně vedoucí předmětových komisí a další pedagogické pracovníky, kteří se podílí na hospitační činnosti a hodnocení pedagogických pracovníků.

 

Lektor: RNDr. Petr Lukáš

Přehled témat výuky:

  • Právní zakotvení hospitační činnosti
  • Cíle hospitační činnosti
  • Oblasti hodnocení pedagogických pracovníků, kritéria pro hodnocení
  • Příprava hospitace
  • Průběh hospitace a rozhovor po hospitaci
  • Rizika hospitační činnosti
  • Hospitace jako součást hodnocení a sebehodnocení pedagogického pracovníka – příklad dobré praxe
  • Využití hodnocení a sebehodnocení pedagogických pracovníků k podpoře jejich dalšího rozvoje a k jejich finančnímu ohodnocení

 

Cena:  990,- Kč 

Termín konání:  středa 5. 1. (14.00 - 17.30) a pátek 7. 1. 2022 (8.30 - 12.00)

Uzavírka přihlášek je 24 hodin před začátkem semináře nebo po naplnění kapacity.

 

Přihlášení na online seminář:

Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. Na tento email budou zaslány cca 24 hodin před zahájením semináře organizační pokyny, faktura a odkaz pro připojení k semináři. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams - pro účast na semináři není třeba mít tento program instalovaný v počítači, lze jej spustit přímo z webového prohlížeče. V případě, že se na seminář hlásí více účastníků z jedné školy, je třeba vyplnit přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. Po obdržení vaší přihlášky Vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře.

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon: