Předmět speciálně pedagogické péče jako podpůrné opatření pro žáky se SVP – 4 hodiny

Číslo akreditace: MSMT-896/2018-1-47

Forma vzdělávacího programu: interaktivní seminář vedený prezenčně nebo online

Hodinová dotace: 4 hodiny

Cílová skupina: seminář je určen zejména učitelům 1. i 2. stupně základní školy, vedoucím školních poradenských pracovišť, výchovným poradcům, školním psychologům a školním speciálním pedagogům

Lektorka: Mgr. Olga Teremová

Přehled témat semináře: 

  • Vymezení pojmů - pedagogická a speciálně pedagogická intervence, předmět speciálně pedagogické péče
  • Základní legislativa - podpůrná opatření pro žáky se SVP
  • Předmět speciálně pedagogické péče a jeho zakotvení v RVP ZV, v ŠVP školy, v IVP žáka
  • Předmět speciálně pedagogické péče v praxi - organizace, plánování, osvědčené aktivity, vyhodnocování jejich efektivity, administrace
  • Koordinace postupů v rámi školy, týmová spolupráce (speciální pedagog, pedagogové, asistenti)
  • Spolupráce se žákem, zákonnými zástupci a školským poradenským zařízením u žáka s doporučeným předmětem speciálně pedagogické péče

 

Cena prezenčního semináře: 650,- Kč 

Cena semináře vedeného online: 550,- Kč

 

Termín konání: 

  • úterý 26. 1. 2021 (12.30 - 16.00 hodin) - ONLINE - OBSAZENO
  • úterý 16. 2. 2021 (12.30 - 16.00 hodin) - ONLINE

 

  • seminář bude rozdělený na dva bloky po 2 vyučovacích hodinách s přestávkou
  • počet účastníku semináře bude cca 15 - našim cílem je vést seminář v interakci s jeho účastníky, bude vytvořený prostor pro sdílení zkušeností i dotazy účastníků

Uzavírka přihlášek:  pondělí 25. 1. 2021 do 12.00 hodin 

Přihlášení na online seminář:

Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. Na tento email budou zaslány cca 24 hodin před zahájením semináře organizační pokyny, metodické materiály pro účastníky vhodné k vytištění, faktura a odkaz pro připojení k semináři. Seminář bude veden v prostředí Microsoft Teams. Pro účast na semináři není třeba mít tuto aplikaci instalovanou v počítači. V případě, že se na seminář hlásí více účastníků z jedné školy, je třeba vyplnit přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. Po obdržení vaší přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře.

Jméno, příjmení, titul: Email:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:

 

S vyhodnocení zpětné vazby z realizovaných seminářů se můžete seznámit zde:

 

Pokud Vás seminář zaujal, ale termín zatím není uveřejněn nebo vám daný termín nevyhovuje, pošlete nám nezávazně předběžnou přihlášku a my vás oslovíme, jakmile bude určen přesný termín dalšího konání tohoto semináře.

SEMINÁŘE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY (PŘÍPADNĚ STŘEDNÍ ŠKOLY):