Prevence a řešení školní neúspěšnosti - webinář - 8 hodin

Číslo akreditace: MSMT - 14486/2021-3-449 

Forma vzdělávacího programu: seminář vedený online v prostřední Microsoft Teams 

Hodinová dotace:  8 hodin

Cílová skupina: Seminář je určený pro učitele 1. a 2. stupně základních škol, učitele střeních škol, pro poradenské a vedoucí pracovníky ve školách. Seminář může být realizovaný jak pro učitele z různých škol, tak ro školní sborovnu.   

 

 

Lektor: Mgr. Lenka Ondráčková

Přehled témat výuky:

  • Prevence ve škole – osvědčené aktivity v oblasti prevence školní neúspěšnosti a prevence rizikového chování
  • Prevence školní neúspěšnosti jako jedna z oblastí poskytování poradenských služeb ve škole
  • Neúspěšný žák ve škole – identifikace oblastí, ve kterých jsou žáci neúspěšní (neprospěch, závadové chování, postavení v třídním kolektivu, apod.)
  • Příčiny školní neúspěšnosti a jejich diagnostika – spolupráce učitelů s poradenskými pracovníky ve škole, spolupráce školy a školských poradenských zařízení, spolupráce s rodiči neúspěšných žáků 
  • Jak předcházet školní neúspěšnosti u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, při přestupu na jinou školu nebo jiný stupeň školy, u žáků s neomluvenou nebo vysokou omluvenou absencí, u žáků sociálně znevýhodněných
  • Řešení školní neúspěšnosti podle oblastí identifikovaných v 1. části semináře – role třídního učitele, spolupráce v rámci školy, spolupráce rodiny a školy, individuální podpora pro neúspěšné žáky
  • Prevence školní neúspěšnosti – vyhledávání potenciálně neúspěšných dětí a práce s nimi, preventivní práce s třídními kolektivy, apod.
  • Prevence a řešení školní neúspěšnosti ve školních dokumentech, systematická opatření v rámci školy
  •  

 

Cena:  990,- Kč 

Termín konání:  přijímáme předběžné přihlášky

 

Přihlášení na online seminář:

Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. Na tento email budou zaslány cca 24 hodin před zahájením semináře organizační pokyny, faktura a odkaz pro připojení k semináři. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams - pro účast na semináři není třeba mít tento program instalovaný v počítači, lze jej spustit přímo z webového prohlížeče. V případě, že se na seminář hlásí více účastníků z jedné školy, je třeba vyplnit přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. Po obdržení vaší přihlášky Vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře.

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon: