Podpora poradenské praxe ve škole – 8 hodin – PRO ŠKOLNÍ PORADENSKÝ TÝM

Tento vzdělávací program navazuje na semináře vzdělávací agentury EDUPRAXE, s.r.o. s poradenskou tématikou a je určený především pro školy, jejichž poradenští pracovníci se našich seminářů účastní. Předchozí účast na našich seminářích však není podmínkou pro realizaci tohoto semináře ve vaší škole. Cílem semináře je zkompetentnit poradenské pracovníky, podpořit efektivní práci týmů poradenských pracovníků přímo ve školách při zavádění změn v oblasti poradenství a společného vzdělávání. Konkrétní náplň semináře si lektor dojedná přímo se zástupcem školy, nejlépe s klíčovým poradenským pracovníkem. Dle požadavků školy pak lektor připraví seminář "na klíč". Níže uvádíme přehled témat, ze kterých si objednatel semináře volí dle vlastní potřeby. Seminář je vhodný k šablonám 2.

Číslo akreditace: MSMT – 14486/2021-3-449

Forma vzdělávacího programu: interaktivní seminář, diskuse k dané problematice

Časová dotace: Celková hodinová dotace programu je 8 hodinProgram vhodné rozdělit na dvě části, které proběhnou v časovém rozestupu dle potřeb školy. Každá část má časovou dotaci 4 hodiny. 

Cílová skupina: Seminář je určen týmu, složenému z poradenských pracovníků školy a členů vedení, který je možno doplnit klíčovými či angažovanými učiteli. Je nastaven na potřeby základních a středních škol. Předpokládaný počet účastníků semináře je 5 - 10. 

Lektorky: Mgr. Alice Vašáková, Mgr. Lenka Ondráčková (seminář povede vždy jedna z uvedených lektorek)

Přehled témat výuky - nabídka, ze které je možné si vybrat zaměření semináře:

  • Jak udělat analýzu poradenských služeb v naší škole – analýza SWOT
  • Legislativní zakotvení poradenských služeb ve škole – přehled platných zákonů a vyhlášek, v jejichž rámci škola systém poradenských služeb buduje
  • Spolupráce poradenských pracovníků ve škole – struktura poradenského týmu, rozdělení kompetencí, pracovní náplně, pravidla pro vzájemnou komunikaci
  • Spolupráce poradenských pracovníků s vedením školy – vzájemná komunikace, podpora při zavádění změn
  • Spolupráce poradenských pracovníků ve škole se školskými poradenskými zařízeními – PPP, SPC
  • Plánování činnosti a evaluace poradenského systému ve škole
  • Spolupráce poradenských pracovníků s učiteli
  • Spolupráce poradenských pracovníků s rodiči žáků – nabídka služeb, spolupráce při řešení problémů souvisejících se školní docházkou jejich dětí
  • Žáci jako příjemci poradenských služeb
  • Co je třeba udělat pro proměnu a zefektivnění poradenských služeb v naší škole – plán pro konkrétní školu, propagace poradenských služeb

 

 Cena: celková cena semináře je 15.000,- Kč a zahrnuje 2 návštěvy ve škole v délce 4 vyučovací hodiny - 2 podpůrné bloky připravené na míru konkrétní škole + možnost následné konzultace + metodické materiály k dané problematice 

 

Zpětná vazba z již realizovaných setkání:

 

 

 

Seminář realizujeme přímo ve škole, která si ho objedná. V případě zájmu prosím vyplňte předběžnou přihlášku a kontaktujte nás na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na telefonu 777048177. 

 

SEMINÁŘE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY PREZENČNĚ

SEMINÁŘE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY ONLINE