Spolupráce s rodiči v současné škole - webinář - 8 hodin

Tento webinář je od školního roku 2022/23 novinkou v naší nabídce. TÉMA NABÍZÍME TAKÉ V PREZENČNÍ PODOBĚ. MÁTE-LI ZÁJEM O PREZENČNÍ SEMINÁŘ, NAJDETE VÍCE INFORMACÍ zde

WEBINÁŘ JE VHODNÝ PRO NOVÉ ŠABLONY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN ÁMOS KOMENSKÝ - ŠABLONA OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ - VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ.

Číslo akreditace: MSMT- 21892/2022-4-692

Forma vzdělávacího programu: interaktivní sebezkušenostní webinář vedený v prostředí Microsoft Teams

Časová dotace: 8 hodin 

Cílová skupina: Seminář je určený zejména pedagogickým pracovníkům vedení škol, poradenským pracovníkům a angažovaným učitelům 1. a 2. stupně ze základních škol; je vhodné, aby se jej účastnili pracovníci školy, kteří mají možnost iniciovat změny na systémové úrovni. Seminář je vhodný také pro celé školní sborovny.

Lektorka: Mgr. Alice Vašáková 

 

Nabídka pro školní sborovny:

Cena semináře pro 1 účastníka: 800,- Kč 

 • seminář bude realizovaný ve dvou dnech rozdělený na 2 části po 4 vyučovacích hodinách
 • minimální počet účastníků semináře pro školní sborovnu je 12
 • při počtu účastníků větším než 15 sleva 50 % pro šestnáctého a dalšího účastníka
 • všichni účastníci semináře získají metodické materiály k tématu v elektronické podobě
 • osvědčení o absolvování semináře budou po semináři do školy zaslána poštou

Seminář proběhne online v prostředí Microsoft Teams, pro účast na semináři není nutné mít tento program instalovaný v počítači. V případě zájmu nás prosím kontaktujte nejlépe elektronicky na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , případně na telefonu +420777048177.

 

Nabídka pro zájemce z různých škol:

Cena: 1.190,- Kč 

Termín konání semináře: přijímáme předběžné přihlášky

 • účastníci obdrží metodické materiály k tématu v elektronické podobě 
 • účastníkům zašleme elektronicky podepsané osvědčení, které vystavíme dle údajů zaslaných v přihlášce, věnujte tedy prosím pozornost jejímu správnému vyplnění

Uzavírka přihlášek: 24 hodin (poslední pracovní den) před zahájením semináře nebo v okamžiku jeho naplnění.

 

Přihlášení na online seminář:

 • Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář. Automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. 
 • Hlásí-li se více účastníků z jedné školy, vyplňte prosím přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. 
 • Po obdržení přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře
 • 24 hodin před zahájením semináře vám zašleme podrobné organizační pokyny, fakturu a odkaz pro připojení. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams – tento program není třeba mít instalovaný v počítači, budete jej spouštět přímo z webového prohlížeče. 

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:
 

Program semináře:

1)     blok (2 hodiny):

-    motivace ke spolupráci mezi školou a rodiči

-    zmapování aktuální situace ve školách (SWOT analýza každého účastníka)

2)     blok (2 hodiny):

-    role školy jako iniciátora spolupráce

-    příležitosti k navázání kontaktu s rodiči

-    práce s rodiči a dětmi před nástupem do školy

-    adaptace žáka v 1. třídě – podpora procesu, možnosti zapojení rodičů

3)     blok (2 hodiny):

-    cesty k dlouhodobému udržení kontaktu s rodiči

-    spolupráce s rodiči žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

-    spolupráce s rodiči neprospívajících žáků

4)     blok (2 hodiny):

-    spolupráce s rodiči žáků s problematickým chováním

-    příležitosti k setkávání učitelů a rodičů

-    co mohou rodiče dělat pro školu a jak je k tomu motivovat

-    diskuze k tématu