Náměty na využití kritérií při plnění úkolů a hodnocení ve výuce ČJ - webinář - 4 hodiny

Číslo akreditace: MSMT - 14486/2021-3-449 

Forma vzdělávacího programu: seminář vedený online v prostřední Microsoft Teams 

Hodinová dotace:  4 hodiny

Cílová skupina: Seminář je určený pro učitele českého jazyka na 2. stupni základních škol a v nižších ročnících víceletých gymnázií.

 

 

Lektorka: Mgr. Michaela Hantková

Přehled témat výuky:

  • Obecná pravidla pro práci v českém jazyce
  • Konkrétní příklady nastavení kritérií při plnění úkolů i pro hodnocení předmětu
  • Formativní a sumativní hodnocení v českém jazyce a možnosti praktického využití obou forem hodnocení
  • Využití hodnocení učitelem, vrstevnického hodnocení a sebehodnocení – příklady dobré praxe
  • Hodnocení v českém jazyce jako podpůrné opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, individuální kritéria
  • Komunikace o kritériích se žáky a jejich zákonnými zástupci

 

Cena:  590,- Kč 

Termín konání:  přijímáme předběžné přihlášky

 

Přihlášení na online seminář:

Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. Na tento email budou zaslány cca 24 hodin před zahájením semináře organizační pokyny, faktura a odkaz pro připojení k semináři. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams - pro účast na semináři není třeba mít tento program instalovaný v počítači, lze jej spustit přímo z webového prohlížeče. V případě, že se na seminář hlásí více účastníků z jedné školy, je třeba vyplnit přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. Po obdržení vaší přihlášky Vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře.

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon: