Diferenciace jako cesta k podpoře všech žáků ve třídě - webinář - 4 hodiny

TENTO SEMINÁŘ NABÍZÍME JAK V PREZENČNÍ PODOBĚ, TAK V PODOBĚ ONLINE, JAKO WEBINÁŘ. MÁTE-LI ZÁJEM O PREZENČNÍ SEMINÁŘ, NAJDETE VÍCE INFORMACÍ zde.

 SEMINÁŘ JE VHODNÝ PRO NOVÉ ŠABLONY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN ÁMOS KOMENSKÝ – ŠABLONA OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ – VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ. V rámci této šablony je předepsáno vzdělávání v časové dotaci 8 hodin, které je možné realizovat jak v rámci jednoho semináře s časovou dotací 8 hodin, tak složením ze dvou seminářů s časovou dotací 4 hodiny ke stejnému tématu nebo dvěma různým tématům (tuto informaci máme písemně potvrzenu z MŠMT).

Číslo akreditace: MSMT - 14486/2021-3-449 

Forma vzdělávacího programu: webinář vedený v prostřední Microsoft Teams 

Časová dotace:  4 hodiny

Cílová skupina: seminář je určený pro učitele 1. a 2. stupně základních škol. Seminář je vhodný jak pro školní sborovnu, tak pro učitele z různých škol

Lektorka: Mgr. Lenka Ondráčková

Přehled témat výuky:

  • Legislativní zakotvení problematiky
  • Pedagogická diagnostika jako nedílná součást práce učitele při plánování výuky
  • Organizace vyučování v diferencované třídě, příprava učitele na vyučování v diferencované třídě
  • Diferenciace času, rozsahu, obtížnosti a formy úkolů
  • Učební pomůcky a další podpůrné materiály pro práci s diferencovanou třídou, praktická ukázka práce s kartičkami s diferencovanými úkoly – příklad dobré praxe
  • Diferencované vyučování jako podpůrné opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Motivace žáků k diferencované práci a její hodnocení

 

Cena:  590,- Kč 

Termín konání:  přijímáme předběžné přihlášky (zaměření pro Čj od 4. do 9. třídy)

·         webinář bude rozdělený dva bloky (po dvou vyučovacích hodinách) s přestávkou 30 minut

·         účastníci obdrží metodické materiály k tématu v elektronické podobě.  

·         účastníkům zašleme scan podepsaného a orazítkovaného osvědčení, na požádání zašleme osvědčení i poštou (osvědčení bude vystaveno dle údajů z přihlášky, věnujte prosím pozornost jejich správnému vyplnění)

 Uzavírka přihlášekje vždy 24 hodin před zahájením semináře nebo po naplnění jeho kapacity.

 

Přihlášení na online seminář:

·         Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář. Automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou.

·         Hlásí-li se více účastníků z jedné školy, vyplňte prosím přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť.

·         Po obdržení přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře.

·         24 hodin před zahájením semináře vám zašleme podrobné organizační pokyny, fakturu a odkaz pro připojení. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams – tento program není třeba mít instalovaný v počítači, budete jej spouštět přímo z webového prohlížeče. 

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:

 

Nahlédněte do zpětných vazeb z již realizovaných webinářů: