Diferenciace jako cesta k podpoře všech žáků ve třídě - webinář - 4 hodiny

Číslo akreditace: MSMT - 14486/2021-3-449 

Forma vzdělávacího programu: seminář vedený online v prostřední Microsoft Teams 

Hodinová dotace:  4 hodiny

Cílová skupina: Seminář je určený pro učitele 1. a 2. stupně základních škol. Seminář je vhodný jak pro školní sborovnu, tak pro učitele z různých škol. Seminář je určený pro učitele 1. a 2. stupně základních škol. Seminář je vhodný jak pro školní sborovnu, tak pro učitele z různých škol.  

 

Lektorky: Mgr. Lenka Ondráčková, Mgr. Iveta Matoušková, Mgr. Pavla Šoltésová, Mgr. Michaela Hantková, Mgr. Květoslava Řezáčová

Přehled témat výuky:

  • Legislativní zakotvení problematiky
  • Pedagogická diagnostika jako nedílná součást práce učitele při plánování výuky
  • Organizace vyučování v diferencované třídě, příprava učitele na vyučování v diferencované třídě
  • Diferenciace času, rozsahu, obtížnosti a formy úkolů
  • Učební pomůcky a další podpůrné materiály pro práci s diferencovanou třídou, praktická ukázka práce s kartičkami s diferencovanými úkoly – příklad dobré praxe
  • Diferencované vyučování jako podpůrné opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Motivace žáků k diferencované práci a její hodnocení

 

Cena:  590,- Kč 

Termín konání:  přijímáme předběžné přihlášky

 

Přihlášení na online seminář:

Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. Na tento email budou zaslány cca 24 hodin před zahájením semináře organizační pokyny, faktura a odkaz pro připojení k semináři. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams - pro účast na semináři není třeba mít tento program instalovaný v počítači, lze jej spustit přímo z webového prohlížeče. V případě, že se na seminář hlásí více účastníků z jedné školy, je třeba vyplnit přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. Po obdržení vaší přihlášky Vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře.

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon: