Metody práce s knihou od 4. do 9. ročníku - webinář - 4 hodiny

Tento webinář je v naší nabídce od září 2021 a setkal se s velmi pozitivním ohlasem. Seminář máme v nabídce pouze pro realizaci online, ale téma práce s knihou je i součástí osmihodinového prezenčního semináře Rozvoj čtenářské gramotnosti ve škole, který budeme v letošním školním roce realizovat prezenčně v Brně - více informací najdete zde

SEMINÁŘ JE VHODNÝ PRO NOVÉ ŠABLONY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN ÁMOS KOMENSKÝ – ŠABLONA OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ – VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ. V rámci této šablony je předepsáno vzdělávání v časové dotaci 8 hodin, které je možné realizovat jak v rámci jednoho semináře s časovou dotací 8 hodin, tak složením ze dvou seminářů s časovou dotací 4 hodiny ke stejnému tématu nebo dvěma různým tématům (tuto informaci máme písemně potvrzenu z MŠMT).

Číslo akreditace: MSMT - 14486/2021-3-449

Forma vzdělávacího programu: interaktivní webinář vedený v prostřední Microsoft Teams 

Časová dotace:  4 hodiny

Cílová skupina: Seminář je určený pro učitele českého jazyka na 1. a 2. stupni základních škol.  

Lektorka: Mgr. Michaela Hantková

Přehled témat výuky:

  • Seznámení s knihou
  • Čtenářské dílny – kdy je vhodné je zařadit, jaká úskalí jejich realizace přináší
  • Čtenářský deník a jeho alternativy
  • Tvorba referátů – náměty na kritéria a hodnocení
  • Náměty na literární kroužek
  • Podpora motivace žáků ke čtení
  • Tipy na knihy pro různé věkové skupiny

 

Cena:  590,- Kč 

Termín konání: 

  • pondělí 5. 9. 2022 (13.30 - 17.00 hodin) - OBSAZENO 
  • pondělí 10. 10. 2022 (14.00 - 17.30 hodin) - NA TENTO TERMÍN SE AKTUÁLNĚ MŮŽETE PŘIHLÁSIT

·         webinář bude rozdělen dva bloky (po dvou vyučovacích hodinách) s přestávkou 30 minut 

·         účastníci obdrží metodické materiály k tématu v elektronické podobě

·         účastníkům zašleme scan podepsaného a orazítkovaného osvědčení, na požádání zašleme osvědčení i poštou (osvědčení bude vystaveno dle údajů z přihlášky, věnujte prosím pozornost jejich správnému vyplnění)

Uzavírka přihlášek je 24 hodin před zahájením semináře nebo po naplnění jeho kapacity.

 

Přihlášení na online seminář:

·       Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář. Automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou.

·       Hlásí-li se více účastníků z jedné školy, vyplňte prosím přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť.

·       Po obdržení přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře.

·       24 hodin před zahájením semináře vám zašleme podrobné organizační pokyny, fakturu a odkaz pro připojení. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams – tento program není třeba mít instalovaný v počítači, budete jej spouštět přímo z webového prohlížeče. 

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:

 

Nahlédněte do zpětných vazeb z již realizovaných webinářů: