Vyučování a hodnocení žáků v rámci společného vzdělávání – 8 hodin – PRO ŠKOLNÍ SBOROVNU K VÝZVĚ 22

Tento seminář je určený pro školní sborovny, jeho hlavním cílem je vysvětlit účastníkům změny týkající se inkluze a společného vzdělávání především z pohledu vyučovacího procesu - je zaměřený na vyučování a hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Seminář je vhodný pro Výzvu 22.

Číslo akreditace: MSMT-15786/2016-1-456 

Forma vzdělávacího programu: prezenční, interaktivní seminář

 

Hodinová dotace: 8 hodin

 • seminář je optimální realizovat celý v jeden den, může být realizován také ve dvou blocích po 4 hodinách 

 

Cílová skupina: seminář je určen pro školní sborovnu, pro tým učitelů z konkrétní školy, a to ze základní školy nebo z gymnázia s víceletými obory

 

Lektorky: Mgr. Lenka Ondráčková, Mgr. Pavla Šoltésová, Mgr. Iveta Matoušková, Mgr. Květoslava Řezáčová, Mgr. Michaela Hantková 

 • seminář povede jedna nebo dvě z uvedených lektorek v závislosti na počtu a složení účastníků semináře
 • jednou z lektorek semináře bude vždy Mgr. Lenka Ondráčková 
 • lektorka Mgr. Lenka Ondráčková absolvovala seminář NIDV a získaly kvalifikaci Lektor pro společné vzdělávání 

 

Přehled témat semináře:

 • Legislativní zakotvení problematiky společného vzdělávání
 • Školní třída v rámci společného vzdělávání - typy žáků, jejich potřeby a projevy ve vyučování, specifika práce s jednotlivými žáky, podpůrná opatření pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Organizace vyučování v diferencované třídě, příprava učitele na vyučování v diferencované třídě 
 • Metody a formy práce v diferencované třídě - příklady dobré praxe
 • Učební pomůcky a další podpůrné materiály pro práci s diferencovanou třídou v daném předmětu - příklady dobré praxe
 • Motivace žáků a hodnocení diferencované práce
 • Pravidla pro hodnocení žáků, kritéria pro hodnocení
 • Formativní a sumativní hodnocení
 • Specifika hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - příklady dobré praxe
 • Slovní hodnocení žáků
 • Sebehodnocení žáků - funkce sebehodnocení a jeho využití, metody a formy sebehodnocení - příklady dobré praxe s ohledem na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Cena semináře pro jednoho účastníka: 900,- Kč

 • minimální počet účastníků semináře pro školní sborovnu je 12
 • při větším počtu účastníků než 15 sleva pro šestnáctého a dalšího účastníka

 

Seminář realizujeme přímo ve škole, která si ho objedná. V případě zájmu prosím vyplňte předběžnou přihlášku a kontaktujte nás nejlépe elektronicky na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , případně na telefonu +420777048177.


Zpětné vazby účastníků semináře jsou k nahlédnutí zde: