Systém péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole II – 4 hodiny – PRO ŠKOLNÍ SBOROVNU

Číslo akreditace: MSMT- 25422/2016-2-651

Forma vzdělávacího programu: prezenční, interaktivní seminář

Hodinová dotace: 4 hodiny

Cílová skupina: seminář je určen pro celou sborovnu, pro tým učitelů z konkrétní školy, a to ze základní školy nebo z gymnázia s víceletými obory.

Lektoři: Mgr. Alice Vašáková, Mgr. Lenka Ondráčková

Přehled témat semináře:

  • Legislativní zakotvení problematiky společného vzdělávání a změny v oblasti péče o žáky se SVP ve školách
  • Podpůrná opatření pro žáky se SVP
  • Spolupráce školy se školskými poradenskými zařízeními a zákonnými zástupci žáků
  • Plán pedagogické podpory a individuální vzdělávací plán jako nástroje koordinované péče o žáky se SVP
  • Náměty na úpravu organizace a metod výuky, hodnocení a klasifikace žáků se SVP v běžné výuce (příklady dobré praxe)
  • Budování systému péče o žáky se SVP v běžné ZŠ (příklady dobré praxe) 

Cena semináře pro jednoho účastníka: 500,- Kč pro prvních 15 účastníků semináře a 250,- Kč pro šestnáctého a dalšího účastníka semináře

Seminář realizujeme přímo ve škole, která si ho objedná. V případě zájmu si prosím stáhněte předběžnou přihlášku a vyplněnou ji prosím pošlete jako přílohu emailu na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo nás kontaktujte telefonicky na čísle 777048177.

Tento seminář jsme často realizovali jako informační seminář představující změny v systému péče o žáky se SVP v souvislosti s inkluzí a společným vzděláváním. S příklady vyhodnocené zpětné vazby z těchto seminářů se můžete seznámit zde:

 

 

 

Přehled vzdělávacích kurzů