Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi II – 4 hodiny – PRO ŠKOLNÍ SBOROVNU

Tento seminář je určený pro školní sborovny. Má časovou dotaci 4 hodin a je možné ho realizovat v odpoledních hodinách. 

Číslo akreditace: MSMT- 25422/2016-2-651

Forma vzdělávacího programu: prezenční, interaktivní seminář

Hodinová dotace: 4 hodiny

Cílová skupina: seminář je určený pro školní sborovny, pro tým učitelů základní školy nebo gymnázia s víceletými obory

Lektorka: Mgr. Alice Vašáková

Přehled témat semináře:

  • legislativní vymezení funkce asistenta pedagoga
  • typické činnosti AP ve třídě, kde se vzdělává žák se SVP
  • žáci se zdravotním postižením: charakteristiky jednotlivých typů zdravotního postižení, popis změněných vzdělávacích potřeb, nároky kladené na pedagogy a asistenty
  • vstup asistenta pedagoga do systému školy - adaptace, vytváření podmínek pro práci, náplň práce
  • práce s výsledky vyšetřen ve školském poradenském zařízení - podklad pro nastavení spolupráce pedagoga a asistenta
  • spolupráce pedagoga a asistenta v konkrétní třídě - navázání kontaktu, dojednání cílů a forem spolupráce, seznámení s problematikou žáka se SVP a třídního kolektivu (klima třídy)
  • rozdělení kompetencí mezi pedagogem a asistentem, koordinace činností
  • efektivní postupy k využití potenciálu asistenta pedagoga ve škole

Cena semináře pro jednoho účastníka: 500,- Kč

  • minimální počet účastníků semináře pro školní sborovnu je 12
  • při větším počtu účastníků než 15 je sleva pro šestnáctého a dalšího účastníka

Seminář realizujeme přímo ve škole, která si ho objedná. V případě zájmu prosím vyplňte předběžnou přihlášku a kontaktujtenás nejlépe elektronicky na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , případně na telefonu +420 777 048 177.

 

Zpětná vazba z již realizovaných seminářů: