Semináře pro školní sborovny

Od nového školního roku nabízíme školám 4 semináře určené celým školním sborovnám:

1. SYSTÉM PÉČE O ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE II - více informací zde

2. TŘÍDNICKÉ HODINY II  - více informací zde

3. PRÁCE S DIFERENCOVANOU TŘÍDOU I - více informací zde

4. HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ V DNEŠNÍ ŠKOLE - více informací zde

 

Naše semináře jsou zaměřené na vyučování v diferencovaných třídách, podporu individualizace výuky a efektivní péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Semináře pro celé školní sborovny jsou zaměřené na hledání systémového řešení pro danou oblast v konkrétní škole.