Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku – 8 hodin – VHODNÉ K ŠABLONÁM 2 – NOVINKA

Tento seminář je v naší nabídce od září 2018. 

Číslo akreditace: MSMT-14522/2018-2-464

Forma vzdělávacího programu: prezenční nebo online vedený seminář s názornými ukázkami

Hodinová dotace: 8 hodin 

Cílová skupina: seminář je určen pro pedagogy (pedagogové mateřských škol, nižších ročníků I. stupně ZŠ, speciální pedagogové, ostatní pedagogičtí pracovníci)

 Lektor: Mgr. Jiřina Bednářová

Přehled témat výuky:

Kurz poskytne pedagogům základní východiska pro posouzení aktuálních dovedností dítěte a návazné informace o možnostech stimulace v oblasti grafomotoriky.

Kurz je koncipován jako doplnění uceleného vzdělávacího kurzu Posouzení a stimulace schopností dítěte předškolního věku nebo jako samostatný seminář pro zájemce o téma grafomotorika.

Poskytnuty jsou základní informace o posouzení vývojové úrovně v dané oblasti, stěžejní důraz je kladen na stimulaci a intervenci v oblasti grafomotoriky. 

Blok č. 1:  (2 hodiny):

 • Vliv kognitivních funkcí na vývoj grafomotoriky
 • Vývoj kresby v předškolním věku, vývojová stadia kresby
 • Možné příčiny grafomotorických obtíží, skupiny dětí ohrožené problémy v grafomotorice
 • Diagnostika grafomotorických obtíží z hlediska formálního provedení kresby

Blok č. 2:  (2,5 hodiny):

 • Rozvoj hrubé a jemné motoriky
 • Lateralita – vývoj laterality, diagnostika laterality
 • Pracovní návyky při psaní a možnosti  jejich navození - sezení u kreslení a psaní, volba psacího náčiní, úchop psacího náčiní, postavení a uvolnění ruky při psaní; podpora formálního provedení kresby
 • Metodika kreslení a psaní levou a pravou rukou

Blok č. 3:  (3,5 hodiny):

 • Uvolňovací a rozcvičovací cviky
 • Grafomotorická cvičení podle vývojové úrovně kresby dítěte, řazení grafomotorických prvků podle vývojových posloupností a aktuálních možností dítěte
 • Možnosti navození jednotlivých grafomotorických prvků
 • Příprava na písmo  

Cena:  990,- Kč  

Termín konání: 

 • pátek 8. 1. 2021 (8.30 - 16.30 hodin) - OBSAZENO
 • pátek 5. 3. 2021 (8.30 - 16.30 hodin) - ONLINE - přijímáme přihlášky
 • seminář bude rozdělený za 4 bloky po dvou vyučovacích hodinách s dostatečně velkými přestávkami 
 • počet účastníků bude cca 15 - našim cílem je vést seminář v interakci s jeho účastníky, bude vytvořený prostor pro sdílení zkušeností i dotazy účastníků 

Uzavírka přihlášek: čtvrtek 4. 3. 2021 do 12.00 hodin - v případě zájmu vás prosíme o včasné přihlášení 

Přihlášení na online seminář:

Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. Na tento email budou zaslány cca 24 hodin před zahájením semináře organizační pokyny, faktura a odkaz pro připojení k semináři. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams - pro účast na semináři není třeba mít tento program instalovaný v počítači. V případě, že se na seminář hlásí více účastníků z jedné školy, je třeba vyplnit přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. Po obdržení vaší přihlášky Vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře.

Jméno, příjmení, titul: Email:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:

 

Se zpětnou vazbou účastníků semináře se můžete seznámit zde:

Pokud máte zájem o účast na tomto semináři, pošlete nám předběžnou přihlášku a my Vás oslovíme, jakmile bude stanovený další termín pro konání semináře.