Rozvoj čtenářské gramotnosti ve škole - 8 hodin - PRO ŠKOLNÍ SBOROVNU

Tento seminář je určený pro školní sborovny, jeho hlavním cílem je podpora čtenářské gramotnosti napříč všemi vyučovacími předměty. Přípravou semináře reagujeme poptávku škol v souvislosti s Výzvou 22. Při přípravě semináře jsme využili našich zkušeností s realizací seminářů o čtenářské gramotnosti pro učitele českého jazyka na 1. i 2. stupni ZŠ. Naše lektorky se této problematice dlouhodobě věnují a jejich semináře zaměřené na čtenářskou gramotnost v předchozích dvou letech absolvovaly stovky učitelů. V rámci semináře se jeho účastníci zaměří mimo jiné na práci s texty v naukových předmětech, na práci s knižními i internetovými informačními zdroji a také na pravidla pro tvorbu referátů v jednotlivých ročnících. 

Číslo akreditace: MSMT- 25422/2016-2-651

Forma vzdělávacího programu: prezenční, interaktivní seminář

Hodinová dotace: 8 hodin

 • seminář je optimální realizovat celý v jeden den, může být realizován také ve dvou blocích po 4 hodinách 

 Cílová skupina: seminář je určen pro školní sborovnu, pro tým učitelů z konkrétní školy, a to ze základní školy nebo z gymnázia s víceletými obory

 Lektorky: Mgr. Michaela Hantková, Mgr. Pavla Šoltésová, Mgr. Iveta Matoušková

 • seminář povede jedna nebo dvě z uvedených lektorek v závislosti na počtu a složení účastníků semináře 

 

Přehled témat semináře:

 • Čtenářská gramotnost jako klíčová kompetence
 • Čtenářské strategie
 • Typy textů
 • Příklady dobré praxe práce s textem v různých předmětech - metody a formy
 • Využití průřezových témat pro rozvoj čtenářské gramotnosti
 • Informační zdroje ke čtenářské gramotnosti
 • Aktivity vedoucí k rozvoji čtenářství a vztahu ke knihám (čtenářské dílny, besedy, referáty, čtenářské poličky, čtenářské deníky)

 

Cena semináře pro jednoho účastníka: 900,- Kč

 • minimální počet účastníků semináře pro školní sborovnu je 12
 • při větším počtu účastníků než 15 sleva pro šestnáctého a dalšího účastníka

 

Seminář budeme realizovat přímo ve škole, která si ho objedná. V případě zájmu prosím vyplňte předběžnou přihlášku a kontaktujte nás nejlépe elektronicky na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , případně na telefonu +420777048177.