Rozvoj čtenářské gramotnosti ve škole II – 16 hodin

Tento seminář je určený pro učitele základních škol a víceletých gymnázií, jeho hlavním cílem je podpora čtenářské gramotnosti napříč všemi vyučovacími předměty. Přípravou semináře reagujeme poptávku škol v souvislosti s Výzvou 22. Při přípravě semináře jsme využili našich zkušeností s realizací seminářů o čtenářské gramotnosti pro učitele českého jazyka na 1. i 2. stupni ZŠ. Naše lektorky se této problematice dlouhodobě věnují a jejich semináře zaměřené na čtenářskou gramotnost v předchozích dvou letech absolvovaly stovky učitelů. V rámci semináře se jeho účastníci zaměří mimo jiné na práci s texty v naukových předmětech, na práci s knižními i internetovými informačními zdroji a také na pravidla pro tvorbu referátů v jednotlivých ročnících. 

Číslo akreditace: MSMT - 568/2020-3-44

Forma vzdělávacího programu: prezenční, interaktivní seminář

Hodinová dotace: 16 hodin

Cílová skupina: seminář je určený jak pro učitele z různých škol, tak pro školní sborovnu - pro tým učitelů z konkrétní školy, a to ze základní školy nebo z gymnázia s víceletými obory

Lektorky: Mgr. Michaela Hantková, Mgr. Pavla Šoltésová, Mgr. Iveta Matoušková, Mgr. Květoslava Řezáčová (seminář povede jedna nebo dvě z uvedených lektorek v závislosti na počtu a složení účastníků semináře)

Přehled témat semináře:

 • Čtenářská gramotnost jako klíčová kompetence
 • Čtenářské strategie
 • Typy textů - lineární a nelineární texty
 • Čtenářská gramotnost nad rámec českého jazyka - příklady dobré praxe práce s textem v různých naukových a výchovných předmětech
 • Čtenářská gramotnost diferencovaně, podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami při rozvoji čtenářské gramotnosti
 • Tvorba referátů a projektová výuka
 • Práce s informacemi, propojení čtenářské gramotnosti a mediální výchovy
 • Využití dalších průřezových témat k rozvoji čtenářské gramotnosti
 • Pravidla pro práci s informačními zdroji
 • Aktivity vedoucí k rozvoji čtenářství a vztahu ke knihám (čtenářské dílny, besedy, referáty, čtenářské poličky, čtenářské deníky)
 • Tvůrčí psaní
 • Spolupráce učitelů při systematickém rozvoji čtenářské gramotnosti u dětí

 

 Nabídka pro školní sborovnu: 

Cena semináře pro 1 účastníka:  2200,- Kč

 • minimální počet účastníků semináře pro školní sborovnu je 12
 • při počtu účastníků větším než 15 sleva 50 % pro šestnáctého a dalšího účastníka

 Seminář realizujeme přímo ve škole, která si ho objedná. V případě zájmu prosím vyplňte předběžnou přihlášku a kontaktujte nás nejlépe elektronicky na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , případně na telefonu +420777048177.

 

Nabídka pro zájemce z různých škol:

Cena semináře pro jednoho účastníka: 2590,- Kč

Místo konání: Brno

Termín konání: přijímáme předběžné přihlášky

 

Na seminář se můžete přihlásit jedním z následujících dvou způsobů:

1. Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený červenou hvězdičkou. V případě, že se na seminář hlásí více účastníků z jedné školy, může přihlašovací formulář vyplnit buď každý sám, nebo stačí jméno, příjmení, titul a datum narození dalších účastníků z jedné školy napsat do poznámky:

Jméno, příjmení, titul: Email:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:
 

2. Stáhněte si níže přiloženou přihlášku na seminář ve formátu Word a vyplněnou ji odešlete jako přílohu emailu na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo poštou na adresu EDUPRAXE, s.r.o., Říčanská 27, 641 00  Brno.

(pro zaslání předběžné přihlášky prosím využijte přihlašovací formulář) 

Po obdržení vaší přihlášky Vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře a zašleme Vám pozvánku s podrobnými informacemi o semináři a zálohovou fakturu.

 

Se zpětnou vazbou kolegů, kteří se semináře zúčastnili, se můžete seznámit zde: 

SEMINÁŘE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY PREZENČNĚ

SEMINÁŘE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY ONLINE

SEMINÁŘE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY PREZENČNĚ