Zpětná vazba k semináři "Systém péče o žáky se SVP na ZŠ II" - 27. 8. 2014

Nově akreditovaný seminář "Systém péče o žáky se SVP na ZŠ II" určený pro celou sborovnu jsme poprvé realizovali v ZŠ Újezd u Brna. Seminář poroběhl ve velmi pohodové atmosféře, účastnilo se ho 25 učitelů. 

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 21 účastníků semináře. S vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: 

Zpětná vazby k semináři "Práce s diferencovanou třídou I" - 26. 8. 2014

Nový školní rok jsme zahájili seminářem o diferencovaném vyučování na Základní škole ve Svitávce. Seminář proběhl ve velmi příjemné atmosféře, účastnilo se ho 13 učitelů. Byl to velmi pozitivní start do nového školního roku. 

Zpětnovazební dotazník odevzdalo všech 12 účastníků semináře. S vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: 

Zpětná vazba k semináři "Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole" - 30. 6. 2014

V pondělí 30. 6. 2014 jsme poprvé realizovali seminář o hodnocení a sebehodnocení žáků pro celou sborovnu. Seminář se uskutečnil v ZŠ Velké Opatovice a účastnilo se ho 15 učitelů 1. i 2. stupně. Seminář vedly 2 lektorky a i když se uskutečnil na začátku prázdnin, setkal se s velmi pozitivním ohlasem. 

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 14 účastníků semináře. S vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde:  

Zpětná vazba k semináři "Výuka předmětu Volba povolání v základní škole" - 10. 6. 2014

V úterý 10. 6. 2014 jsme podruhé realizovali seminář "Výuka předmětu Volba povolání v základní škole". Tento seminář má časovou dotaci 8 hodin byl určený výchovným poradcům a všem ostatním učitelům předmětu Volba povolání, který se základních školách vyučuje většinou v rámci pracovních činností v 8. a 9. ročníku. Seminář měl 16 účastníků.

Zpětnovazební dotazník odevzdali všichni účastníci semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde:

Zpětná vazba k semináři "IVP pro integrovaného žáka ve školní praxi" - 6. 6. 2014

V pátek 6. 6. 2014 jsme potřetí realizovali seminář "Individuální vzdělávací plán pro integrovaného žáka ve školní praxi". Seminář s časovou dotací 8 hodin jsme tentokrát realizovali celý v jeden den a účastnilo se ho 18 učitelů a poradenských pracovníků ze základních škol i víceletých gymnázií.

Zpětnovazební dotazník odevzdalo všech 18 účastníků, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde:

 

Zpětná vazba k semináři "Systém péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole" - 29. 5. 2014

Ve čtvrtek 29. 5. 2014 jsme podruhé realizovali seminář "Systém péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole". Seminář s časovou dotací 8 hodin jsme tentokrát realizovali celý v jeden den a účastnilo se ho 14 učitelů a poradenských pracovníků ze základních škol.

Zpětnovazební dotazník odevzdalo všech 14 účastníků, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: 

Zpětná vazba k semináři "Role ředitele v systému poradenských služeb ve škole" - 23. 5. 2014

V pátek 23. 5. 2014 jsme potřetí realizovali seminář určený vedoucím pracovníkům ve školách "Role ředitele a systému poradenských služeb ve škole". Semináře se účastnilo 15 ředitelů škol, jejich zástupců a výchovných poradců. 

Zpětnovazební dotazník odevzdali všichni účastníci semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: 


 

Zpětná vazba k semináři "Třídnické hodiny" - 5.5.+.19.5.2014

Ve dnech 5. a 19. 5. 2014 jsme poprvé realizovali seminář "Třídnické hodiny". Seminář měl časovou dotaci 8 hodin a účastnilo se ho 8 učitelů ze základních i středních škol. V příštím školní roce bychom rádi tento seminář nabídli s časovou dotací 6 hodin i celým sborovnám. 

Zpětnovazební dotazník odevzdali všichni účastníci semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: 

 

Zpětná vazba k semináři "Práce s diferencovanou třídou v českém jazyce" - 22. 5. 2014

Ve čtvrtek 22. 5. 2014 jsme potřetí realizovali seminář "Práce s diferencovanou třídou v českém jazyce". Seminář měl opět velmi kladnou odezvu a pro příští školní rok bychom rádi do naší nabídky zařadili navazující semináře pro učitele českého jazyka k tématům čtenářská gramotnost, tvůrčí psaní a mediální výchova. Semináře se účastnilo 8 učitelů z 2. stupně základních škol a z gymnázií.

Zpětnovazební dotazník odevzdali všichni účastníci semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde:

 

Zpětná vazba k semináři "Výuka předmětu Volba povolání v základní škole" - 15. 5. 2014

Ve čtvrtek 15. 5. 2014 jsme poprvé realizovali seminář "Výuka předmětu Volba povolání v základní škole". Tento seminář má časovou dotaci 8 hodin byl určený výchovným poradcům a všem ostatním učitelům předmětu Volba povolání, který se základních školách vyučuje většinou v rámci pracovních činností v 8. a 9. ročníku. Seminář měl 16 účastníků.

Zpětnovazební dotazník odevzdali všichni účastníci semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde:  

 

Zpětná vazba k semináři "Práce s diferencovanou třídou v 1. - 3. ročníku ZŠ" - 14. 5. 2014

Ve středu 14. 5. 2014 jsme potřetí realizovali velmi úspěšný seminář "Práce s diferencovanou třídou v 1. - 3. ročníku ZŠ". Semináře se účastnilo 19 učitelů 1. stupně základních škol.

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 18 účastníků semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: