Zpětná vazba k seminářů "Školní poradenské pracoviště v praxi" - 25. 9. + 15. 10. 2014

Když jsem v červnu 2013 založili vzdělávací agenturu EDUPRAXE, s.r.o., stanovili jsme si jako hlavní cíl podpořit rozvoj poradenských služeb ve školách. Proto je také seminář "ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ V PRAXI" naši pilotním seminářem. Tento seminář má časovou dotaci 8 hodin a v letošním školním roce jsme ho poprvé realizovali ve dnech 25. 9. a 15. 10. 2014 (seminář je rozdělený na dvě části po 4 hodinách). Seminář měl 22 účastníků ze škol z celého Jihomoravského kraje. 

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 19 účastníků semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: 

Zpětná vazba k semináři "Čtenářeká gramotnost na 1. stupni základní školy v praxi" - 13. 10. 2014

V pondělí 13. 10. 2014 jsme poprvé realizovali nový seminář v naší nabídce naměřený na čtenářskou gramotnost na 1. stupni základní školy. Cílem semináře je představit učitelům nápady na zpestření hodin čtení a práci s texty od 1. do 5. třídy a na příkladech dobré praxe ukázat aktivity, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti u dětí. Semináře se účastnilo 19 učitelů.

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 18 z nich, vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: 

Zpětná vazba k semináři "Tvůrčí psaní" - 8. 10. 2014

Ve středu 8. 10. 2014 jsme poprvé realizovali nový seminář "Tvůrčí psaní", určený učitelům českého jazyka. Přestože se se ho účastnilo pouze 8 učitelů, proběhl ve velmi pozitivní atmosféře a ohlasy účastníků jsou velmi kladné. Další termín pro konání tohoto semináře připravujeme na začátek druhého pololetí letošního školního roku.  

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 7 účastníků semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde:

 

Zpětná vazba k seminářům "Systém péče o žáky se SVP na základní škole" + "Práce s diferencovanou třídou" - 24. 9. + 7. 10. 2014

Na přelomu září a října jsme realizovali dva semináře v základní škole v Plumlově, v okrese Prostějov. První seminář byl zaměřený na specifika práce s jednotlivými typy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a přípravu individuálních vzdělávacích plánů pro ně, druhý seminář byl zaměřený na organizaci diferencovaného vyučování, metody práce s diferencovanou třídou, využití nových pomůcek podporujících individualizaci výuky a hodnocení žáků. Seminářů se účastnilo účastnilo 22 učitelů 1. i 2. stupně.    

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 18 účastníků seminářů, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit

.

Zpětná vazba k semináři "Práce s diferencovanou třídou I" - 3. 10. 2014

V pátek 3. 10. 2014 jsme seminář o diferencovaném vyučování  "Práce s diferencovanou třídou I" realizovali na základní škole ve Valticích. Velmi jsme ocenili příjemnou atmosféru, ve které seminář probíhal. Účastnilo se ho celkem 20 učitelů.

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 16 z nich, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: 

 

Zpětná vazba k semináři "Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole" - 30. 9. 2014

V úterý 30. 9. 2014 jsme poprvé v novém školní roce realizovali seminář "Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole". Tento seminář je určený učitelům obou stupňů základních škol a účastnila se ho i kolegyně ze střední školy. Účastníky semináře nejvíce zajímala problematika sebehodnocení žáků. Seminář měl celkem 17 účastníků.

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 16 účastníků semináře, s jeho vyhodnocením se můžete seznámit zde:

  

Zpětná vazba k semináři "Role ředitele v systému poradenských služeb ve škole" - 19. 9. 2014

V pátek 19. 9. 2014 proběhl poprvé v novém školním roce seminář určený především vedoucím pracovníkům ve školách - Role ředitele v systému poradenských pracovníků ve škole.  Jeho hlavním cílem je představit ředitelům škol, jakou přidanou hodnotu může škole přinést kvalitní systém poradenských služeb a jak podpořit vznik a fungování školního poradenského pracoviště ve své škole. Seminář měl 8 účastníků.

Zpětnovazební dotazník odevzdali všichni účastníci semináře, s jeho vyhodnocením se můžete seznámit zde: 

 

Zpětná vazba k semináři "Práce s diferencovanou třídou I" - 18. 9. 2014

18. 9. 2014 jsme seminář "Práce s diferencovanou třídou" realizovali na Základní škole v Budišově na Třebíčsku. Kromě učitelů z Budišova se účastnili i učitelé z několika okolních škol - z Vladislavy, Rudíkova, Trnavy a Koněšína a Pyšele. Semináře se účastnilo celkem 25 učitelů.  

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 21 účastníků semináře. S vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: 

Zpětná vazba k semináři "IVP pro integrovaného žáka ve školní praxi" - 9. 9. 2014

Na začátek nového školního roku jsme připravili seminář o tvorbě individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky, protože tato problematika je v září vždy velmi aktuální. Seminář proběhl ve velmi příjemné atmosféře, účastnilo je ho 19 učitelů a poradenských pracovníků ze základních škol. 

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 18 účastníků semináře. S vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde:  

Zpětná vazba ze semináře "Třídnické hodiny II" - 29. 8. 2014

V pátek 29. 8. 2014 jsme realizovali seminář pro celou sborovnu "Třídnické hodiny II" poprvé na střední škole - v SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Seminář byl přijat velmi kladně a věříme, že účastníkům přinesl mnoho nových námětů pro práci se třídou v novém školním roce. Semináře se účastnilo 21 učitelů.

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 19 účastníků semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde. 

Zpětná vazba ze semináře "Práce s diferencovanou třídou I" - 28. 8. 2014

V přípravném týdnu jsme seminář o diferencovaném vyučování realizovali také v ZŠ a MŠ Višňová na Znojemsku. Semináře se účastnilo 18 pedagogů včetně vychovatelky a asistentek pedagoga. 

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 17 účastníků semináře. S vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: