Zpětná vazba k semináři "Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi" - 20. 11. 2014

Přestože je tento seminář novinkou v naší nabídce, ve čtvrtek 20. 11. 2014 jsme ho v tomto školním roce realizovali již potřetí. Cílem semináře je podpořit spolupráci učitelů a asistentů ve škole, vyjasnění si vzájemných kompetencí a představení různých možností efektivní spolupráce. Seminář probíhal ve velmi pohodové atmosféře a byl opět velmi dobře hodnocen. Semináře se účastnilo 18 učitelů a asistentů pedagoga.

Zpětnovazební dotazník odevzdali všichni účastníci semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: 

Zpětná vazba k semináři "Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole II" - 18. 11. 2014

V úterý 18. 11. 2014 jsem realizovali již druhý seminář v základní škole v Želešicích, tentokrát "Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole II". Semináře se účastnilo 13 pedagogů 1. i 2. stupně.

Zpětnovazební dotazník odevzdali všichni účastníci semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde:

 

Zpětná vazba k semináři "Systém péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole" - 12. 11. 2014

Ve středu 12. 11. 2014  jsme poprvé v tomto školním roce realizovali seminář "Systém péče o žáky se SVP na základní škole". Seminář je určený poradenských pracovníkům ze základních škol a jeho hlavním cílem je podpořit účastníky k systémovému řešení problematiky žáků se SVP.  Seminář měl 10 účastníků, takže bylo dostatek prostoru reagovat na dotazy účastníků a diskusi k dané problematice.  

Zpětnovazebný dotazník dotazník odevzdali všichni účastníci semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: 


Zpětná vazba k semináři "Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi" - 11. 11. 2014

V úterý 11. 11. 2014 jsme v Brně podruhé realizovali seminář "Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi". Vzhledem k velkému zájmu měl seminář 24 účastníků, takže nezůstal dostatek prostoru na debatu k tématu a odpovědi na konkrétní dotazy účastníků, přesto seminář hodnotila naprostá většina jeho účastníků pozitivně. 

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 23 účastníků semináře, s vyhodnocením zpětní vazby se můžete seznámit zde: 

Zpětná vazba k semináři "Práce s diferencovanou třídou v 1. - 3. ročníku ZŠ" - 10. 11. 2014

V pondělí 10. 11. 2014 jsme v Brně poprvé v tomto školním roce realizovali oblíbený seminář pro učitele 1. stupně "Práce s diferencovanou třídou v 1. - 3. ročníku ZŠ". Seminář měl 20 účastníků, všichni obdrželi sadu laminovaných karet s diferencovanými úkoly dle vlastního výběru a další metodické materiály.

Zpětnovazební dotazník odevzdali všichni účastníci semináře, s vyhodnocení zpětné vazby se můžete seznámit zde:

 

Zpětná vazba ze semináře "Práce s diferencovanou třídou v matematice" - 4. 11. 2014

V úterý 4. 11. 2014 jsme v Brně realizovali poprvé v tomto školním roce seminář pro učitele matematiky na 2. stupni základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií "Práce s diferencovanou třídou v matematice". Seminář je zaměřený především na organizaci diferencovaného vyučování a všichni účastníci obdrželi sadu laminovaných karet s diferencovanými příklady dle vlastního výběru. Semináře se účastnilo 21 učitelů matematiky.

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 19 účastníků semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: 

Zpětná vazba k semináři "Práce s diferencovanou třídou" - 3. 11. 2014

V pondělí 3. 11. 2014 jsem realizovali seminář "Práce s diferencovanou třídou" na základní škole ve Slavkově u Brna na Komenského náměstí. Semináře se účastnilo celkem 24 učitelů, zájemců z 1. i 2. stupně. Přestože jsme končili v pozdních odpoledních hodinách a díky posunu času i potmě, účastníci hodnotili seminář pozitivně a snad si odnesli hodně podnětů, které mohou využít při své práci.

Zpětnovazební dotazník odevzdalo všech 24 účastníků semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: 

 

 

Zpětná vazba k semináři "Vedení poradenského rozhovoru I" - 30. 10. 2014

Ve čtvrtek 30. 10. 2014 jsem poprvé realizovali seminář pro výchovné poradce zaměřený na rozvoj jejich komunikačních dovedností - Vedení poradenského rozhovoru I. Semináře se účastnilo 16 poradenských pracovníků ze základních i středních škol a byl to velmi úspěšný seminář. Na jarní měsíce plánujeme jeho opakování.

Zpětnovazební dotazník odevzdali všichni účastníci semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde:

  

Zpětná vazba k semináři "Třídnické hodiny II" - 29. 10. 2014

Ve středu 29. 10. 2014 jsme realizovali seminář "Třídnické hodiny II" na základní škole v Želešicích. Protože to bylo v době podzimních prázdnin, mohl se seminář časovou dotací 6 hodin uskutečnit v dopoledních hodinách. Hlavním cílem semináře je poskytnout jeho účastníkům základní teoretické zázemí pro danou problematiku a ukázat, jak efektivně začlenit třídnické hodiny do systému preventivní péče ve škole, a představit příklady dobré praxe k realizaci třídnických hodin. Prostor byl také na řešení aktuálních problémů a dotazů účastníků semináře. 

Zpětnovazební dotazník odevzdalo všech 13 účastníků semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: 

Zpětná vazba k semináři "Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole II" - 22. 10. 2014

Ve středu 22. 10. 2014 jsem seminář "Hodnocení sebehodnocení žáků v dnešní škole II" realizovali pro učitele 2. stupně v základní škole v Letovicích. Semináře se účastnilo 21 učitelů, zpětnovazební dotazník odevzdalo 19 z nich.

S vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: 

 

Zpětná vazba k semináři "Role školního speciálního pedagoga v systému poradenských služeb ve škole" - 22. 10. 2014

Ve středu 22. 10. 2014 jsme poprvé v tomto školním roce realizovali seminář pro speciální pedagogy ze základních škol. Účastnilo se ho 13 speciálních pedagogů z celé Moravy. Cílem semináře je uvědomění si postavení speciálního pedagoga na základní škole, v systému poradenských služeb ve škole. Na příkladech dobré praxe získali účastníci semináře inspiraci, jak efektivně spolupracovat s třídními učiteli žáků se SVP a taky jaké aktivity může speciální pedagog ve škole připravovat, na koho je zacílit a jak je organizovat. 

Všichni účastníci semináře odevzdali zpětnovazební dotazník, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: