Zpětná vazba k semináři "Vedení rozhovoru s rodiči" - 28. 1. 2015

Ve středu 28. 1. 2015 jsme poprvé realizovali seminář "Vedení rozhovoru s rodiči". Semináře se účastnilo 10 učitelů, kteří ocenili především praktické zaměření, nácvik modelových situací, příležitost k sebereflexi,profesionalitu lektorky. Seminář bude součástí naší nabídky i v jarních měsících.

Zpětnovazební dotazník odevzdali všichni účastníci semináře, s vyhodnocení zpětné vazby se můžete seznámit zde: 

Zpětná vazba k semináři "Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi" - 19. 1. 2015

V pondělí 19. 1. 2015 jsme v Brně realizovali již počtvrté seminář "Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi". Seminář měl 25 účastníků - učitelů a asistentů pedagoga ze základních škol. Přestože díky velkému počtu účastníků nebylo tolik prostoru k diskusi jako na ostatních seminářích, seminář je opět velmi kladně hodnocen stejně jako jeho lektorka. Toto téma je v současné době ve školách velmi aktuální, stále více škol si tento seminář objednává do škol jako seminář pro celou sborovnu.

Zpětnovazební dotazník odevzdalo všech 25 účastníků semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde:

  

Zpětná vazba k semináři "Třídnické hodiny" - 15. 1. 2015

Nový kalendářní rok jsme zahájili seminářem "Třídnické hodiny", který se uskutečnil 15. 1. 2015 v Brně. Jsme rádi, že na seminář přihlásil dostatečný počet účastníků a seminář jsme mohli realizovat. Zpětná vazba od účastníků semináře je velmi pozitivní, účastníci semináře vyzdvihovali především praktické zaměření semináře a skvělou lektorku. Semináře se účastnilo 11 učitelů a poradenských pracovníků ze základních i středních škol.

Zpětnovazební dotazník odevzdali všichni účastníci semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: 

 

Zpětná vazba k semináři "Co se skrývá v textu aneb Čtenářská gramotnost" - 10. 12. 2014

Ve středu 10. 12. 2014 jsme v Brně poprvé realizovali seminář "Co se skrývá v textu aneb Čtenářská gramotnost". Tento seminář je novinkou v naší nabídce a u učitelů českého jazyka, kterým je určený, se setkal s velkým zájmem a pozitivním ohlasem. Semináře se účastnilo 17 učitelů 2. stupně základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií.

Zpětnou vazbu odevzdalo 16 účastníků semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: 

Zpětná vazba k semináři "Práce s diferencovanou třídou v matematice" - 9. 12. 2014

V úterý 9. 12. 2014 jsme v Brně realizovali seminář "Práce s diferencovanou třídou v matematice". Pro velký zájem o tento seminář jsme s měsíčním odstupem připravili tento druhý termín pro jeho konání. Semináře se účastnilo 16 učitelů matematiky z 2. stupně základních škol, všichni obdrželi sadu kartiček s diferencovanými úkoly.

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 14 účastníků semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde:

 

Zpětná vazba k semináři "Asistent pedagoga ve školní praxi" - 4. 12. 2014

Další novinkou v naší nabídce je seminář "Asistent pedagoga ve školní praxi". Poprvé jsme ho v Brně realizovali ve čtvrtek 4. 12. 2014. Tento seminář je určený výhradně asistentům pedagoga a účastnilo se ho 17 z nich.

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 16 účastníků semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: 


Zpětná vazba k semináři "Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole" - 2. 12. 2014

V úterý 2. 12. 2014 jsme podruhé v tomto školním roce realizovali seminář "Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole". Cestu na seminář opět zkomplikovala ledovka, přesto se ho účastnilo 9 učitelů ze základních škol, kteří vyučují buď na 1. stupni, nebo matematiku na 2. stupni.

Zpětnovazební dotazník odevzdali všichni účastníci semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde:

  

Zpětná vazba k semináři "Čtenářská gramotnost na 1. stupni základní školy v praxi" - 1. 12. 2014

V pondělí 1. 12. 2014 jsme v Brně podruhé realizovali seminář "Čtenářská gramotnost na 1. stupni základní školy v praxi". Vzhledem k ledovce, která v tento den Brně ochromila fungování dopravy, se nepodařilo všem přihlášeným na seminář přijet. Seminář měl 8 účastníků, kteří ocenili především velmi příjemnou a tvůrčí atmosféru.

Zpětnovazební dotazník odevzdali všichni účastníci semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: 

Zpětná vazba k semináři "Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi" - 27. 11. 2014

Ve čtvrtek 27. 11. 2014  jsme seminář "Spolupráce pedagoga a asistentem pedagoga ve školní praxi" realizovali na základní škole v Kuřimi, Jungmannova 813. Semináře se účastnilo 19 učitelů a jejich asistentů.

Zpětnovazební dotazník odevzdali všichni účastníci semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: 

Zpětná vazba k semináři "Práce s diferencovanou třídou v českém jazyce" - 26. 11. 2014

Ve středu 26. 11. 2014 jsme poprvé v tomto školním roce realizovali seminář "Práce s diferencovanou třídou v českém jazyce". Semináře se účastnilo 14 učitelů českého jazyka ze základních a víceletých gymnázií. Všichni účastníci semináře obdrželi zdarma vybranou sadu výukových materiálů pro výuku českého jazyka v diferencované třídě a ve zpětné vazbě ocenili především mnoho námětů, které mohou využít ve své každodenní praxi.

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 11 účastníků semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: 

Zpětná vazba k semináři "Individuální vzdělávací plán pro integrovaného žáka ve školní praxi" - 25. 11. 2014

V úterý 25. 11. 2014 jsme již po šesté realizovali oblíbený seminář "Individuální vzdělávací plán pro integrovaného žáka ve školní praxi". Tentokrát měl seminář 8 účastníků především z řad výchovných poradců ze základních škol. Seminář proběhl velmi přátelské atmosféře a jeho účastníci ocenili především poskytnuté metodické materiály.

Zpětnovazební dotazník odevzdali všichni účastníci semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: