Zpětná vazba k semináři "Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi" - 4. 3. 2015 II

Ve středu 4. 3. 2015 jsme realizovali celkem 3 seminář - jeden ve školícím středisku COMGUARD a další dva přímo ve školách jako semináře pro školní sborovny. V ZŠ a MŠ Těšany jsme realizovali seminář "SPOLUPRÁCE PEDAGOGA S ASISTENTEM PEDAGOGA VE ŠKOLNÍ PRAXI". Semináře se účastnilo 22 učitelů a asistentů pedagoga, kteří ocenili především praktické zaměření semináře a vyjasnění kompetencí mezi učitelem a jeho asistentem.

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 19 účastníků semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: 

 

 

Zpětná vazba k semináři "Práce s diferencovanou třídou" - 4. 3. 2015i

Ve středu 4. 3. 2015 jsem realizovali seminář "Práce s diferencovanou třídou" na Cyrilometodějském gymnáziu a Střední škole pedagogické v Brně. Semináře se účastnilo 29 pedagogů z této školy. Seminář se uskutečnil v odpoledních hodinách, což někteří pedagogové hodnotili jako nevhodné po náročném pracovním dnu. Seminář je určen především pro učitele základních škol, pro někteří z pedagogů, kteří vyučují pouze na 3. stupni, hodnotili využití podnětů ze semináře v praxi hůře, než vyučující na nižším gymnáziu.

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 25 účastníků semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: 


Zpětná vazba k semináři "Role školního speciálního pedagoga v systému poradenských služeb ve škole" - 4. 3. 2015

Ve středu 4. 3. 2015 jsme v Brně realizovali podruhé v tomto školném roce seminář pro speciální pedagogy na základních školách "Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi". Tento seminář je již tradiční součástí naší nabídky a tentokrát se ho účastnilo 10 speciálních pedagogů z celé Moravy. Účastníci semináře ocenili především praktické zaměření semináře a prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností.     

Zpětnovazební dotazník odevzdali všichni účastníci semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: 

23. 2. 2015 - Práce s diferencovanou třídou v 1. - 3. ročníku ZŠ

V pondělí 23. 2. 2015 jsme seminář práce s diferencovanou třídou v 1. - 3. ročníku ZŠ realizovali v Základní škole Velké Opatovice, se kterou spolupracujeme už do loňského školního roku. Semináře se účastnilo 12 učitelů z 1. stupně, kteří ve zpětné vazbě ocenili především praktické zaměření semináře a aktuálnost tématu.

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 11 účastníků semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde:

 

Zpětná vazba k semináři "Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole" - 17. 2. 2015

V úterý 17. 2. jsme v Brně realizovali seminář "Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole". Tento seminář jsme v letošním školním roce připravili již potřetí a velmi si vážíme zájmu o tento seminář a velmi pozitivní zpětné vazby. Tento seminář pravidelně úspěšně realizujeme také jako seminář pro školní sborovny. Seminář měl 10 účastníků, několik dalších se v době chřipkové epidemie omluvilo z důvodu nemoci a účastní se semináře v dalším termínu - 28. 4. 2015. Zpětnovazební dotazník odevzdali všichni účastníci semináře. 

S vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde:

 

Zpětná vazba k semináři "Práce s diferencovanou třídou v anglickém jazyce" - 16. 2. 2015

V pondělí 16. 2. 2015 jsme v Brně poprvé realizovali seminář "Práce s diferencovanou třídou v anglickém jazyce". Tímto seminářem jsme rozšířili naši nabídku seminářů o diferencovaném vyučování. Seminář se setkal s velkým zájmem, proto již byl vypsán další termín pro konání tohoto semináře, a to na 16. 3. 2015. Na semináři se sešlo učitelů 17 anglického jazyka na 1. i 2. stupni ZŠ. 

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 15 účastníků semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: 

Zpětná vazba k semináři "Výuka předmětu Volba povolání v základní škole" - 12. 2. 2015

Ve čtvrtek 12. 2. 2015 jsme poprvé v tomto školní roce realizovali seminář "Výuka předmětu Volba povolání v základní škole". Volba povolání se ve školách stále častěji vyučuje jako samostatný předmět, proto se seminář opět setkal s velkým zájmem. Účastnilo se ho 19 učitelů z celé Moravy. 

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 17 účastníků semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: 

Zpětná vazba k semináři "Práce s diferencovanou třídou ve fyzice" - 11. 2. 2015

Ve středu 11. 2. 2015 jsme poprvé realizovali seminář "Práce s diferencovanou třídou ve fyzice". Tímto seminářem jsme rozšířili naši nabídku oblíbených seminářů o diferencovaném vyučování. Na seminář bylo přihlášeno 9 učitelů, z organizačních a zdravotních důvodů měl nakonec seminář 7 účastníků. Mohl proto proběhnout jako dílna a účastníci ocenili velmi příjemnou atmosféru a dostatek prostoru na diskusi a vzájemnou výměnu zkušeností. Všichni účastníci semináře obdrželi zdarma sadu laminovaných karet pro diferencovanou výuku fyzika dle vlastního výběru. 

Zpětnovazební dotazník odevzdali všichni účastníci semináře, s vyhodnocením zpětní vazby se můžete seznámit zde:

   

Zpětná vazba k semináři "Vedení rozhovoru s rodiči" - 2. + 9. 2. 2015

Ve dnech 2. a 9. února 2015 jsme seminář "Vedení rozhovoru s rodiči" realizovali v Základní škole Měnín. Semináře se účastnil celý učitelský sbor, cellem 13 učitelů včetně vedení školy. Vzhledem k tomu, že seminář má časovou dotaci 8 hodin a probíhal v odpoledních hodinách, byl rozdělený na dvě části. Lektorka semináře ocenila pozitivní atmosféru a aktivní zapojení všech účastníků semináře. Účastníci semináře ocenili především praktické ukázky a nový pohled na problematiku.

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 12 účastníků semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde:

    

Zpětná vazba k semináři "Čtenářská gramotnost na 1. stupni základní školy v praxi - 9. 2. 2015

V pondělí 9. 2. 2015 jsme v Brně potřetí realizovali seminář "Čtenářská gramotnost na 1. stupni základní školy v praxi". Seminář byl plně obsazený, účastnilo se ho 19 učitelů 1. stupně, a jsem rádi, že se opět setkal s velmi pozitivním ohlasem. Účastníci semináře ocenili především praktické zaměření semináře, mnoho nápadů, které mohou ve své praxi využít, a možnost zakoupení výukových materiálů. 

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 18 účastníků semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde:

 

Zpětná vazba k semináři "Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole" - 30. 1. 2015

V pátek 30. 1. 2015 jsme seminář "Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole" realizovali v ZŠ Rájec-Jestřebí. Seminář proběhl ve velmi příjemné atmosféře a jeho účastnící ocenili především praktické zaměření, náměty k zamyšlení a hodně podnětů pro svoji další práci. Semináře se účastnilo 20 učitelů 1. i 2. stupně.

Zpětnovazební dotazník odevzdali všichni účastníci semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: