Zpětná vazba k semináři "Systém péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole" - 8. 4. 2015

Ve středu 8. 4. 2015 jsme podruhé v tomto školním roce realizovali seminář "Systém péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole". Semináře se účastnilo 11 učitelů a poradenských a vedoucích pracovníků ze základních škol, kteří ocenili především strukturu semináře, utřídění poznatků k dané problematice, prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností a přístup lektorky k individuálním dotazům účastníků semináře.

Zpětnovazební dotazník odevzdali všichni účastníci semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: 

Zpětná vazba k semináři "Systém péče o žáky se SVP na ZŠ II" - 2. 4. 2015

Ve čtvrtek 2. 4. 2015 jsme realizovali v ZŠ Prostějov, Palackého tř. 14 realizovali seminář "Systém, péče o žáky se speciálními  vzdělávacími potřebami na základní škole II" určený pro školní sborovny. Seminář jsme zaměřili především na tvorbu individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky a spolupráci rodiny, školy a školských poradenských zařízení při tvorbě a realizaci IVP. Seminář probíhal v konstruktivní atmosféře, lektorky se snažily zodpovědět všechny dotazy účastníků semináře. Semináře se účastnilo 27 učitelů 1. i 2. stupně ZŠ. Někteří z nich by ocenili realizaci semináře pro učitele 1. i 2. stupně zvlášť, realizace semináře pro celou sborovnu dohromady však podle lektorek dává prostor pro zefektivnění spolupráce mezi učiteli obou stupňů ve škole a na většině škol se osvědčila.

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 25 účastníků semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde:

  

Zpětná vazba k semináři "Vedení poradenského rozhovoru I" - 25. 3. 2015

Ve středu 25. 3. 2015 jsme podruhé realizovali seminář určený pro poradenské pracovníky se školách "Vedení poradenského rozhovoru I". Tento seminář probíhá jako výcvik v oblasti komunikačních dovedností a účastníci semináře si pro prezentované techniky prakticky vyzkoušeli. Pro příští školní rok připravuje lektorka semináře Mgr. Alice Vašáková seminář "Vedení poradenského rozhovoru II", který bude navazovat na první seminář a bude prohlubovat znalosti a dovednosti poradenských pracovníků v oblasti komunikace.

Seminář měl 10 účastníků, všichni odevzdali zpětnovazební dotazník. S vyhodnocením zpětní vazby se můžete seznámit zde: 

Zpětná vazba k semináři "Individuální vzdělávací plán pro integrovaného žáka ve školní praxi" - 24. 3. 2015

V úterý 24. 3. 2015 jsme v Brně realizovali náš tradiční a úspěšný seminář "Individuální vzdělávací plán pro integrovaného žáka ve školní praxi". Seminář měl 16 účastníků, kterými byli učitelé z 1. i 2. stupně základních škol, kteří pracují se svými žáky podle individuálního vzdělávacího plánu. Seminář proběhl ve velmi příjemné atmosféře, byl na něm prostor i pro zodpovězení individuálních dotazů účastníků a byl velmi pozitivně hodnocen.

Zpětnovazební dotazník odevzdali všichni účastníci semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde:


Zpětná vazba k semináři "Tvůrčí psaní" - 23. 3. 2015

V pondělí 23. 3. 2015 jsme podruhé realizovali seminář pro učitele českého jazyka "Tvůrčí psaní". Tento semináře se měl původně uskutečnit již v únoru, pro nemoc lektorky byl přesunut na tento březnový termín. Semináře se účastnilo 8 učitelů českého jazyka, kteří očekávali především náměty do hodin slohu. Toto očekávání účastníků semináře bylo naplněno, seminář proběhl jako tvůrčí dílna a byl na něm dostatek prostoru i pro výměnu zkušeností mezi účastníky semináře.

Zpětnovazební dotazník odevzdali všichni účastníci semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: 

 

 

Zpětná vazba k semináři "Role ředitele v systému poradenských služeb ve škole" - 20. 3. 2015

V pátek 20. 3. 2015 jsme podruhé v tomto školním roce realizovali seminář pro vedoucí pracovníky ve školách "Role ředitele v systému poradenských služeb ve škole". Na seminář bylo původně přihlášeno 10 účastníků, ze zdravotních a organizačních důvodů se na poslední chvíli několik přihlášených účastníků omluvilo, a proto měl nakonec seminář pouze 6 účastníků. Seminář tak mohl proběhnout jako kulatý stůl k dané problematice s dostatkem prostoru pro výměnu zkušeností mezi účastníky semináře, což jeho účastníci ve zpětné vazbě ocenili.

Zpětnovazební dotazník odevzdali všichni účastníci semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se mlžete seznámit zde: 

Zpětná vazba k semináři "Práce s diferencovanou třídou v českém jazyce" - 18. 3. 2015

Ve středu 18. 3. 2015 jsme v podruhé v letošním školním roce realizovali seminář "Práce s diferencovanou třídou v českém jazyce". Semináře se účastnilo 9 učitelů českého jazyka ze základních škol a proběhl v pozitivní pracovní atmosféře. Všichni účastníci ocenili praktické zaměření semináře a k problematice diferencovaného vyučování obdrželi mnoho metodických materiálů.

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 8 účastníků semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: 

Zpětná vazba k semináři "Práce s diferencovanou třídou v anglickém jazyce" - 16. 3. 2015

V pondělí 16. 3. 2015 jsme v Brně podruhé realizovali seminář "Práce s diferencovanou třídou v anglickém jazyce". Semináře se účastnilo 19 učitelů anglického jazyka z 1. i 2. stupně základních škol. Přestože některé účastnice semináře by uvítaly jeho vedení v anglickém jazyce, ve zpětné vazbě výrazně převažuje pozitivní hodnocení a ocenění především praktického zaměření a poskytnutí metodických materiálů k problematice diferenciace.

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 17 účastníků semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: 

Zpětná vazba k semináři "Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi" - 11. 3. 2015

Ve středu 11. 3. 2015 jsem již po osmé v tomto školním roce realizovali seminář "Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi". Seminář se uskutečnil v Brně a účastnilo se ho 23 pedagogů a asistentů pedagoga. Pro velký zájem jsme pro vás připravili ještě jeden termín pro konání semináře, a to na 14. května 2015. Bližší informace včetně přihlášky zde.

Zpětnovazební dotazník odevzdalo všech 23 účastníků semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: 

Zpětná vazba k semináři "Práce s diferencovanou třídou v matematice" - 10. 3. 2015

V úterý 10. 3. 2015 jsme v tomto školním roce potřetí realizovali seminář pro učitele matematiky "Práce s diferencovanou třídou v matematice". Seminář se tentokrát uskutečnil v dopoledních hodinách a účastnilo se ho 11 učitelů ze základních škol. Seminář proběhl ve velmi příjemné atmosféře, velmi pozitivní bylo i hodnocení účastníků semináře.

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 10 účastníků semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: 


 

Zpětná vazba k semináři "Čtenářská gramotnost na 1. stupni základní školy v praxi" - 9. 3. 2015

V pondělí 9. 3. 2015 jsme seminář "Čtenářská gramotnost na 1. stupni základní školy v praxi realizovali jako seminář pro školní sborovnu v ZŠ Hrušovany u Brna. Semináře se účastnilo 16 učitelů 1. stupně, kteří ocenili především mnoho podnětů, které mohou ve své praxi využít. 

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 15 účastníků semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: