Zpětná vazba k semináři "Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi" - 14. 5. 2015

Ve čtvrtek 14. 5. 2015 jsme v Brně realizovali seminář "Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi". Přestože je tento seminář novinkou v naší nabídce, v průběhu letošního školního roku proběhl již po desáté a opět se setkal s velkým zájmem a pozitivním ohlasem. Semináře se účastnilo 18 pedagogů a asistentů pedagoga ze základních škol. 

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 16 účastníků semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: 

Zpětná vazba k semináři "Náměty k mediální výchově" - 13.5.2015

Ve středu 13. 5. 2015 jsme v Brně poprvé realizovali seminář "Náměty k mediální výchově". Tento seminář je od letošního školního roku novinkou v naší nabídce a realizovali jsme ho jako dílnu pro 5 přihlášených pedagogů ze základních a středních škol. Bohužel v průběhu semináře vypadl v učebně internet a lektorka tak nemohla využít všechny připravené ukázky, přesto hodnotili účastníci seminář velmi pozitivně a ocenili také to, že jsme se seminář i pro menší počet přihlášených uskutečnili.

Zpětnovazební dotazník odevzdali všichni účastníci semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: 

Zpětná vazba k semináři "Práce s diferencovanou třídou v matematice" - 12. 5. 2015

V úterý 12. 5. 2015 jsme v Brně počtvrté v tomto školním roce realizovali seminář "Práce s diferencovanou třídou v matematice". Na seminář bylo přihlášeno 9 učitelů matematiky ze základních a středních škol, nakonec se jich z organizačních důvodů ve školách účastnilo pouze 7. Seminář proběhl v pohodové a pracovní atmosféře, byl také dostatek prostoru na zodpovězení dotazů účastníků semináře.

Zpětnovazební dotazník odevzdali všichni účastníci semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde:

  

Zpětná vazba k semináři "Třídnické hodiny" - 6. 5. 2015

Ve středu 6. 5. 2015 jsme v Brně realizovali podruhé v tomto školním roce seminář "Třídnické hodiny", který je již tradiční součástí naší nabídky. Seminář měl 10 účastníků z řad učitelů 1. i 2. stupně ZŠ  i víceletých gymnázií. Ocenili především praktické zaměření semináře, ukázky konkrétních aktivit, nový pohled na téma, inspiraci do další práce.

Zpětnovazební dotazník odevzdali všichni účastníci semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: 

Zpětná vazba k semináři "Asistent pedagoga ve školní praxi" - 4. 5. 2015

V pondělí 4. 5. 2015 jsem v Brně podruhé v tomto školním roce realizovali seminář "Asistent pedagoga ve školní praxi". Opět se setkal s velkým zájmem a pozitivním ohlasem. Semináře se účastnilo 18 asistentů pedagoga z různých typů škol a z diskuse vyplynulo, jak je problematika spolupráce asistentů s pedagogy aktuální téma.

Zpětnovazební dotazník odevzdali všichni účastníci semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: 

Zpětná vazba k seminář "Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole II" - 30. 4. 2015

Ve čtvrtek 30. 4. 2015 jsme seminář určený pro školní sborovny "Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole II" realizovali v Základní škole Budišov. Seminář proběhl v dopoledních hodinách a pracovní atmosféře, ke které téměř všichni jeho účastníci přispěli svými názory a dotazy k dané problematice. 

Semináře se účastnilo 15 učitelů 1. i 2. stupně, zpětnovazební dotazník odevzdalo 12 z nich. S vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: 

Zpětná vazba k semináři "Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi" - 29. 4. 2015

Ve středu 29. 4. 2015 jsme seminář "Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi" realizovali na základní škole v Židlochovicích. Semináře se účastnilo též několik učitelů z okolních menších škol. Seminář měl celkem 25 účastníků - učitelů i jejich asistentů. Z diskuse a zpětné vazby vyplynulo, jak obtížná je jejich spolupráce především na 2. stupni ZŠ, kde není dostatek času na vzájemnou domluvu a liší se také představy jednotlivých učitelů integrovaného žáka na spolupráci s asistentem. Přesto se lektorka snažila zodpovědět všechny dotazy účastníků semináře a ti snad získali praktické náměty pro svoji další vzájemnou spolupráci.

Zpětnovazebné dotazník odevzdalo 22 účastníků semináře, s vyhodnocením zpětní vazby se můžete seznámit zde: 

Zpětná vazba k semináři "Co se skrývá v praxi aneb Čtenářská gramotnost" - 29. 4. 201518

Ve středu 29. 4. 2015 jsme v Brně realizovali seminář pro učitele českého jazyka na 2. stupni ZŠ "Co se skrývá v textu aneb Čtenářská gramotnost". Jednou z představených metod byly také ČTENÁŘSKÉ DÍLNY, jejichž tvorba je předmětem nové výzvy MŠMT v rámci OP VK. Semináře se účastnilo 18 učitelů. Ti ocenili především praktické zaměření, zkušenosti lektorky a "návod", jak čtenářské dílny tvořit. Pro velký zájem o tento seminář jsme pro vás připravili do konce školního roku ještě jeden termín pro jeho konání, a to 3. 6. 2015 - více informací včetně přihlášky ke stažení zde.

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 13 účastníků semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde:

  

Zpětná vazba k semináři "Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole" - 28. 4. 2015

V úterý 28. 4. 2015 jsem již počtvrté v tomto školním roce realizovali v Brně seminář "Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole". Semináře se účastnilo 9 učitelů základních škol i nižších ročníků víceletých gymnázií. Menší počet účastníků umožnil diskusi k danému tématu a dostatek prostoru na zodpovězení konkrétních dotazů účastníků semináře. Ti opět ocenili především jeho praktické zaměření a poskytnuté metodické materiály.

Zpětnovazební dotazník odevzdali všichni účastníci semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: 

Zpětná vazba k semináři "Čtenářská gramotnost na 1. stupni základní školy v praxi" - 27. 4. 2015

V pondělí 27. 4. 2015 jsme již popáté v tomto školním roce realizovali nový seminář "Čtenářská gramotnost na 1. stupni základní školy v praxi". V souvislosti s novou výzvou MŠTM vypsanou v rámci OP VK, která je zaměřená mimo jiné na tvorbu ČTENÁŘSKÝCH DÍLEN, věnovali lektorky semináře této čtenářské aktivitě větší časový prostor a celý seminář se setkal s velmi pozitivním ohlasem. Semináře se účastnilo 21 učitelů a plně obsazené jsou i další červnové termíny pro konání semináře.

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 17 účastníků semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: 

  

Zpětná vazba k semináři "Práce s diferencovanou třídou v 1. - 3. ročníku ZŠ" - 13. 4. 2015

V pondělí 13. 4. 2015 jsme podruhé v tomto školním roce realizovali seminář "Práce s diferencovanou třídou v 1. - 3. ročníku ZŠ". Semináře se účastnilo 16 učitelů 1. stupně ZŠ, kteří ocenili především mnoho konkrétních nápadů využitelných ve výuce, poskytnuté metodické materiály k dané problematice a sadu laminovaných karet s diferencovanými úkoly, kterou všichni účastníci semináře zdarma obdrželi. 

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 14 účastníků semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: