Zpětná vazba k semináři "Individuální vzdělávací plán pro integrovaného žáka ve školní praxi" - 9. 6. 2015 - Brno

V úterý 9. 6. 2015 jsme v Brně realizovali seminář "Individuální vzdělávací plán pro integrovaného žáka ve školní praxi", který je již tradiční součástí naší nabídky a zájem o něj v souvislosti s legislativními změnami týkajícími se inkluze a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami roste. Seminář měl 18 účastníků, kteří ocenili především legislativní přehled o problematice, praktické rady a tipy a poskytnuté metodické materiály. Vzhledem k aktuálnosti problematiky bude tento seminář znovu v naší nabídce hned na počátku nového školního roku - 8. 9. 2015. Bližší informace včetně přihlášky ke stažení zde.

Zpětnovazební dotazník odevzdali všichni účastníci semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde:

 

Zpětná vazba k semináři "Čtenářská gramotnost na 1. stupni základní školy v praxi" - 8. 6. 2015 - Brno

V pondělí 8. 6. 2015 jsem v Brně již po sedmé realizovali seminář "Čtenářská gramotnost na 1. stupni základní školy v praxi". Vzhledem k velkému zájmu o problematiku čtenářské gramotnosti a především čtenářských dílen měl seminář 21 účastníků. Proto nebylo tolik prostoru pro vzájemnou výměnu zkušeností jako obvykle. Přesto byl seminář pozitivně hodnocen především díky svému praktickému zaměření a spoustě nových nápadů a námětů do výuky.

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 18 účastníků semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: 

Zpětná vazby k semináři "Čtenářská gramotnost na 1. stupni základní školy v praxi" - 4. 6. 2015 - ZŠ Olomouc, Mozartova

Ve čtvrtek 4. 6. 2015 jsme seminář "Čtenářská gramotnost na 1. stupni základní školy v praxi" realizovali jako seminář pro školní sborovnu v ZŠ Olomouc, Mozartova. Semináře se účastnili učitelé 1. stupně a učitelé českého jazyka z 2. stupně - měl celkem 15 účastníků. Seminář proběhl ve přátelské a pozitivní atmosféře a byl velmi kladně hodnocen především s ohledem na získání dostatečného množství informací o problematice čtenářských dílen.

Zpětnovazební dotazník odevzdali všichni účastníci semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: 

Zpětná vazba k semináři "Školní poradenské pracoviště v praxi" - 4. 6. 2015 - Brno

Ve čtvrtek 4. 6. 2015 jsme v Brně realizovali seminář "Školní poradenské pracoviště v praxi", který je již tradiční součástí naší nabídky. Seminář měl 8 účastníků, díky čemuž mohly lektorky obsah maximálně přizpůsobit potřebám účastníků a byl dostatek prostoru pro vzájemnou výměnu zkušeností. I díky tomu byl seminář velmi pozitivně hodnocen. 

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 7 účastníků semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde:

  

Zpětná vazba k semináři "Co se skrývá v textu aneb Čtenářská gramotnost" - 3. 6. 2015 - Brno

Ve středu 3. 6. 2015 jsme v Brně potřetí realizovali seminář "Co se skrývá v textu aneb Čtenářská gramotnost", který je určený pro učitele českého jazyka na 2. stupni základních škol a v nižších ročnících víceletých gymnázií a jehož součástí je i problematika čtenářských dílen. Seminář měl 15 účastníků, kteří ocenili především erudovanost lektorky a praktické zaměření semináře. Vzhledem k probíhajícímu projektu zaměřenému na tvorbu čtenářských dílen bude se tento seminář v naší nabídce hned na počátku nového školního roku - 23. 9. 2015. Více informací včetně přihlášky ke stažení zde.

Zpětnovazební dotazník odevzdali všichni účastníci semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde:

   

Zpětná vazba k semináři "Práce s diferencovanou třídou ve fyzice" - 27. 5. 2015 - Brno

Ve středu 27. 5. 2015 jsme v Brně podruhé realizovali seminář "Práce s diferencovanou třídou ve fyzice". Seminář měl 6 účastníků, proběhl ve velmi příjemné atmosféře a jeho účastníci ocenili především praktické zaměření semináře, nové podněty do výuky a poskytnuté výukové materiály.

Zpětnovazebné dotazník odevzdali všichni účastníci semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde:

 

Zpětná vazba k semináři "Práce s diferencovanou třídou v českém jazyce" - 27. 5. 2015 - Zlín

Ve středu 27. 5. 2015 jsme dva semináře realizovali poprvé ve Zlíně ve spolupráci s ZŠ Zlín, Mikoláše Alše 558. Semináře "Práce s diferencovanou třídou v českém jazyce" se účastnilo 6 učitelů českého jazyka z 2. stupně základních škol Zlínského kraje. Seminář proběhl v příjemné pracovní atmosféře, k čemuž jistě přispělo i příjemné prostředí hostitelské školy. Menší počet účastníků semináře poskytl dostatek prostoru pro vzájemnou výměnu zkušeností mezi účastníky, kteří ocenili především praktické zaměření semináře a poskytnuté materiály pro práci se žáky. 

Zpětnovazební dotazník odevzdali všichni účastníci semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: 

Zpětná vazba k semináři "Práce s diferencovanou třídou v matematice" - 27. 5. 2015 - Zlín

Ve středu 27. 5. 2015 jsme dva semináře realizovali poprvé ve Zlíně ve spolupráci s ZŠ Zlín, Mikoláše Alše 558. Semináře "Práce s diferencovanou třídou v matematice" se účastnilo 13 učitelů matematiky z 2. stupně základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií. Seminář proběhl v příjemné pracovní atmosféře, k čemuž jistě přispělo i příjemné prostředí hostitelské školy. 

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 12 účastníků semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: 

Zpětná vazba k semináři "Výuka předmětu Volba povolání v základní škole" - 25. 5. 2015

V pondělí 25. 5. 2015 jsme v Brně realizovali seminář "Výuka předmětu Volba povolání v základní škole", který se stal již tradiční součástí naší nabídky. Seminář tentokrát absolvovalo 7 učitelů, většina z nich se nově připravuje na výuku tohoto předmětu v příštím školním roce. Účastníci semináře ocenili především vhodně zvolenou strukturu semináře, individuální přístup lektorky, vyzkoušení si představených aktivit v praxi a poskytnutí mnoha metodických materiálů.

Zpětnou vazbu odevzdali všichni účastníci semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: 

Zpětní vazba k semináři "Vedení rozhovoru s rodiči" - 20. 5. 2015

Ve středu 20. 5. 2015 jsme v Brně podruhé realizovali seminář "Vedení rozhovoru s rodiči". Seminář měl tentokrát 9 účastníků, takže byl dostatek prostoru pro nácvik rozhovorů a rozbor různých situací, se kterými se učitelé ve škole setkávají. 

Zpětnovazební dotazník odevzdali všichni účastníci semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: 

Zpětná vazba k semináři "Práce s diferencovanou třídou v anglickém jazyce" - 18. 5. 2015

V pondělí 18. 5. 2015 jsme v Brně potřetí realizovali seminář "Práce s diferencovanou třídou v anglickém jazyce". Tento seminář je od letošního roku novinkou v naší nabídce a absolvovalo ho už více něž 40 učitelů anglického jazyka. Seminář měl tentokrát 9 účastníků, kteří ocenili především praktické zaměření semináře, vyzkoušení si nabídnutých aktivit a poskytnuté metodické materiály. Ve zpětné vazbě se opakovaně objevil námět na rozdělení semináře pro učitele 1. stupně a 2. stupně, proto v příštím školním roce nabídneme seminář i v této podobě.

Zpětnovazební dotazník odevzdali všichni účastníci semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: