Zpětná vazba k semináři "Role školního speciálního pedagoga v systému poradenských služeb ve škole" - 19.3.2014

Ve středu 19. 3. 2014 se poprvé uskutečnil seminář "Role školního speciálního pedagoga v systému poradenských služeb na základní škole". Seminář měl 16 účastníků z řad školních speciálních pedagogů a učitelů základních škol, především prvního stupně.

Zpětnovazební dotazník odevzdalo všech 16 účastníků semináře, vyhodnocení zpětné vazby si můžete přečíst zde: 

Zpětná vazba k semináři "Práce s diferencovanou třídou v českém jazyce" - 13. 3. 2014

Ve čtvrtek 13. 3. 2014 se poprvé uskutečnil předmětově zaměřený seminář o práci s diferencovanou třídou - "Práce s diferencovanou třídou v českém jazyce". Semináře se účastnilo 11 učitelů českého jazyka z celého jihomoravského kraje.

Všichni účastníci semináře odevzdali zpětnovazební dotazník, zde se můžete podívat na vyhodnocení zpětné vazby: 

 

Zpětná vazba k semináři "Role ředitele v systému poradenských služeb ve škole" - 7. 3. 2014

V pátek 7. 3. 2014 jsme podruhé realizovali seminář "Role ředitele v systému poradenských služeb ve škole". Seminář měl 8 účastníků z řad ředitelů škol, zástupců ředitele, výchovných poradců a metodiků prevence. Všem děkujeme za účast a aktivní spolupráci.

Všichni účastníci semináře odevzdali zpětnovazební dotazník. Přečtěte si hodnocení účastníků semináře:

Zpětná vazby k semináři "Práce s diferencovanou třídou I" - 6. 3. 2014

Ve čtvrtek 6. 3. 2014 se poprvé uskutečnil seminář "Práce s diferencovanou třídou I". Semináře se účastnilo 8 učitelů z 1. i 2. stupně základních škol. Všichni účastníci semináře se mimo jiné naučili pracovat s novým výukovým materiálem pro diferencovanou výuku a jeden výukový materiál dle vlastního výběru zdarma obdrželi.

Všichni účastníci semináře odevzdali zpětnovazební dotazník, zde si můžete přečíst vyhodnocení zpětné vazby: 

Zpětná vazba k semináři "IVP pro integrovaného žáka ve školní praxi" - 27.2.+11.3.2014

Ve čtvrtek 27. 2. a v úterý 11. 3. 2014 se ve dvou částech uskutečnil seminář "Individuální vzdělávací plán pro integrovaného žáka ve školní praxi". Seminář měl 19 účastníků z řad výchovných poradců, učitelů integrovaných žáků a asistentů pedagoga.   

Všichni účastníci semináře odevzdali zpětnovazební dotazník, zde si můžete přečíst jeho vyhodnocení: 

Zpětná vazba k semináři "Systém péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole" - 10.2.+3.3.2014

Ve dnech 10. 2. + 3. 3. 2014 se ve dvou částech poprvé uskutečnil seminář "Systém péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole". Seminář měl 15 účastníku z řad vedoucích pracovníků, poradenských pracovníků a učitelů ze základních škol.

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 12 účastníků semináře, vyhodnocení zpětné vazby si můžete přečíst zde:  

Odborní garanti kurzů

PhDr. Jan Beran, Ph.D.

-    VŠ pedagog (katedra psychologie PdF MU)

-    VZDĚLÁNÍ

 •  2000 Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Ph.D., obor pedagogika
 • 1985 Filozofická fakulta UJEP v Brně, obor odborná psychologie
 • 1981 Filozofická fakulta UJEP v Brně, PhDr., obor pedagogika
 • 1975 Filozofická fakulta UJEP v Brně, obor pedagogika: odborné studium
 • 1967 Pedagogická fakulta UJEP v Brně, učitelství pro II. stupeň ZŠ

 

-    ZAMĚSTNÁNÍ

 •  2007 - dosud: PdF MU, katedra psychologie
 • 1992 - 2007: Centrum pro další vzdělávání učitelů MU, ředitel

 

-    PEDAGOGICKÉ AKTIVITY

 •  Výchovné poradenství, prevence sociálně patologických jevů, sebereflexe a autoregulace učitele a výchovného poradce v procesu změn, kariérní  systém učitele, metody  a formy dalšího vzdělávání učitelů, kompetence lektorů v systému  dalšího vzdělávání učitelů, evaluace systému dalšího vzdělávání  učitelů apod.   

 

Doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.

 -      VŠ pedagog (Filozofická fakulta MU v  Brně)

 -      VZDĚLÁNÍ

 •  2000: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno, PhD., obor pedagogika
 • 1983: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, PhDr., obor pedagogika
 • 1977- 1982: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, promovaný pedagog

 

 -      ZAMĚSTNÁNÍ

 •   2002- dosud: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, Ústav pedagogických věd, docent
 •  2001: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno, katedra sociální pedagogiky, odborná asistentka
 • 1987- 2000: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno, katedra pedagogiky, odborná asistentka

 

-      PEDAGOGICKÉ AKTIVITY

 •  koordinátor Specializačního studia výchovného poradenství, sociální pedagogika, školní pedagogiky, pedagogika volného času, multikulturní výchova, náhradní rodinná výchova a péče, pedagogická příprava matek pro Vesničky SOS, pedagogická příprava romských pedagogických asistentů        

Zpětná vazba k semináři "Školní poradenské pracoviště v praxi - 21. 1. + 4. 2. 2014

V 21. 1. a 4. 2. 2014 proběhl ve dvou částech seminář "Školní poradenské pracoviště v praxi". Semináře se účastnilo celkem 22 ředitelů škol, zástupců ředitele, výchovných poradců a speciálních pedagogů z 10 škol, jako host se semináře účastnil ředitel PPP Brno Mgr. Libor Mikulášek. Všem účastníkům děkujeme za účast a  spolupráci.

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 22 účastníků semináře. Hodnocení účastníků:

Číst dál: Zpětná vazba k semináři "Školní poradenské pracoviště v praxi - 21. 1. + 4. 2. 2014

Zpětná vazba k semináři "Role ředitele v systému poradenských služeb ve škole" - 29. 11. 2013

V pátek 29. 11. 2013 jsme realizovali první pilotní seminář. Jmenoval se "Role ředitele v systému poradenských služeb ve škole". Seminář měl 15 účastníků z řad ředitelů, zástupců ředitele a výchovných poradců ze základních škol. Všem děkujeme za účast a aktivní spolupráci.

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 14 účastníků semináře. Hodnocení účastníků:

Číst dál: Zpětná vazba k semináři "Role ředitele v systému poradenských služeb ve škole" - 29. 11. 2013