Zpětná vazba k semináři "Školní poradenské pracoviště v praxi" - 29.4.+13.5.2014

Ve dnech 29. 4. a 13. 5. 2014 jsme podruhé realizovali seminář "Školní poradenské pracoviště v praxi", který je určený pro poradenské pracovníky ve školách. Semináře se účasnilo 23 poradenských pracovníků ze škol, zejména výchovných poradců a školních metodiků prevence. 

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 18 účastníků semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: 

Zpětná vazba k semináři "Práce s diferencovanou třídou I" - 12. 5. 2014

Dne 12. 5. 2014 jsme potřetí realizovali seminář "Práce s diferencovanou třídou I" pro celou sborovnu, a to v ZŠ Brno, Jana Broskvy 3. Semináře se účastnilo 18 učitelů 1. i 2. stupně. 

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 18 účastníků semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: 

 

Zpětná vazba k semináři "Práce s diferencovanou třídou I" - 9. 5. 2014

V pátek 9. 5. 2014 jsme seminář o diferencovaném vyučování realizovali pro celou sborovnu v ZŠ Dambořice. Semináře se účastnilo 15 učitelů 1. i 2. stupně včetně vědění školy a asistentky pedagoga.

Zpětnovazební dotazník odevzdalo všech 15 účastníků semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: 

Zpětná vazba k semináři "Práce s diferencovanou třídou I" - 2. 5. 2014

V pátek 2. 5. 2014  jsme poprvé realizovali seminář o diferencovaném vyučování pro celou sborovnu. Seminář se uskutečnil v ZŠ Znojmo, Mládeže 3 a účastnilo se ho 25 učitelů 2. stupně. Seminář vedly 2 lektorky a byla to pro nás nová a velmi příjemná zkušenost. Děkujeme vedení školy i všem zúčastněným za spolupráci a podporu.

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 23 účastníků semináře. S vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde:

  

Zpětná vazba k semináři "Role školního speciálního pedagoga v systému poradenských služeb v základní škole" - 28.4.2014

V pondělí 28. 4. 2014 jsme podruhé realizovali seminář "Role školního speciálního pedagoga v systému poradenských služeb na základní škole". Semináře se účastnilo 9 speciálních pedagogů ze základních škol.

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 8 účastníků semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde:

 

Zpětná vazba k semináři "IVP pro integrovaného žáka ve školní praxi" - 1. 4. +15. 4. 2014

V úterý 1.4. a 15. 4. 2014 se ve dvou částech již podruhé uskutečnil seminář "Individuální vzdělávací plán pro integrovaného žáka ve školní praxi". Seminář měl 19 účastníků z řad výchovných poradců, třídních učitelů integrovaných žáků a asistentů pedagoga.   

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 18 účastníků semináře, zde si můžete přečíst jeho vyhodnocení: 

 

Zpětná vazba k semináři "Práce s diferencovanou třídou v českém jazyce" - 10. 4. 2014

Ve čtvrtek 10. 4. 2014 se podruhé uskutečnil předmětově zaměřený seminář o práci s diferencovanou třídou - "Práce s diferencovanou třídou v českém jazyce". Semináře se účastnilo 11 učitelů českého jazyka z celého jihomoravského kraje.

Všichni účastníci semináře odevzdali zpětnovazební dotazník, zde se můžete podívat na vyhodnocení zpětné vazby: 

Zpětná vazba k semináři "Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole" - 8. 4. 2014

V úterý 8. 4. 2014 se poprvé uskutečnil seminář pro učitele 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií - "Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole". Semináře se účastnilo 12 učitelů různých aprobací z celého jihomoravského kraje.

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 11 účastníků semináře, zde se můžete podívat na jeho vyhodnocení: 

Zpětná vazba k semináři "Práce s diferencovanou třídou v 1. - 3. ročníku ZŠ" - 26. 3. 2014

Na základě velkého zájmu ze strany škol jsme dne 26. 3. 2014 realizovali podruhé seminář "Práce s diferencovanou třídou v 1. - 3. ročníku ZŠ". Seminář měl 17 účastníků z řad učitelek 1. stupně ZŠ.

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 15 účastnic semináře, vyhodnocení zpětné vazby si můžete přečíst zde: 

Zpětná vazba k semináři "Práce s diferencovanou třídou v matematice" - 25. 3. 2014

V úterý 25. 3. 2014 se poprvé uskutečnil seminář "Práce s diferencovanou třídou v matematice". Semináře se účastnilo 14 učitelů 2. stupně základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií. 

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 13 účastníků semináře, vyhodnocení zpětné vazby si můžete přečíst zde: 

Zpětná vazba k semináři "práce s diferencovanou třídou v 1. - 3. ročníku ZŠ" - 20. 3. 2014

Ve čtvrtek 20. 3. 2014 se poprvé uskutečnil seminář "Práce s diferencovanou třídou v 1. - 3. ročníku ZŠ". Seminář měl 16 účastníků z řad učitelů 1. stupně ZŠ.    

Všichni účastníci semináře odevzdali zpětnovazební dotazník, zde si můžete přečíst jeho vyhodnocení: