Zpětná vazba k semináři "Čtenářská gramotnost na 1. stupni základní školy v praxi" - 27. 8. 2015 - ZŠ TGM Blansko

Ve čtvrtek 27. 8. 2015 zahájily lektorky Mgr. Pavla Šoltésová a Mgr. Iveta Matoušková sérii seminářů věnovaných podpoře čtenářské gramotnosti a tvorbě čtenářských dílen - Čtenářská gramotnost na 1. stupni základní školy v praxi. V přípravném týdnu tento seminář realizovali pro učitele 1. stupně a učitele českého jazyka na 2. stupni v ZŠ TGM Blansko. Seminář měl 21 účastníků, kteří seminář hodnotili velmi pozitivně - většina z nich ocenila praktické zaměření, možnost okamžitého využití v praxi a získané metodické materiály.  

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 20 účastníků semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: 

Zpětná vazba k semináři "Prevence a řešení školní neúspěšnosti" - 27. 8. 2015 - ZŠ Dambořice

Ve čtvrtek 27. 8. 2015 vedla lektorka Mgr. Lenka Ondráčková seminář "Prevence a řešení školní neúspěšnosti" pro učitele ze ZŠ Dambořice. Semináře se účastnilo 15 učitelů. Byl vedený především jako dílna - jeho účastníci si nejdříve společně identifikovali potenciálně neúspěšné žáky ve své škole, a pak hledali cesty, jak neúspěšnosti těchto žáků předcházet. Lektorka zasadila téma do legislativního rámce a představila účastníkům semináře mnoho praktických příkladů k podpoře prevence i řešení této problematiky ve škole. Účastníci semináře ocenili možnost věnovat se dané problematice společně.

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 13 účastníků semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: 

 

Zpětná vazba k semináři "Vedení rozhovoru s rodiči" - 27. 8. 2015 - ZŠ Slavkov u Brna, Komenského

Ve čtvrtek 27. 8. 2015 vedla lektorka Mgr. Alice Vašáková podruhé seminář "Vedení rozhovoru s rodiči" v ZŠ Slavkov u Brna, Komenského. Seminář byl tentokrát určený učitelům 2. stupně. Ti na semináři ocenili především možnost sebereflexe, praktický nácvik prezentovaných technik vedení rozhovoru a inspiraci do další práce. Semináře se účastnilo 20 učitelů.

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 17 účastníků semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde:

  

Zpětná vazba k semináři "Práce s diferencovanou třídou" - 26. 8. 2015 - ZŠ Brno, Svážná

Ve středu 26. 8. 2015 vedla lektorka Mgr. Lenka Ondráčková seminář "Práce s diferencovanou třídou " pro učitele ZŠ Brno, Svážná. Semináře se účastnili především učitelé 2. stupně, kteří vyučují ve třídách, ve kterých jsou skupinově integrovaní žáci s vývojovými poruchami učení. Dotazy účastníků semináře směřovaly především k problematické spolupráci s rodiči některých žáků a k podpoře motivace žáků ke školní práci. Seminář absolvovalo 22 učitelů.

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 18 účastníků semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: 

 

Zpětná vazba k semináři "Vedení rozhovoru s rodiči" - 25. 8. 2015 - ZŠ Slavkov u Brna, Komenského

V úterý 25. 8. 2015 vedla lektorka Mgr. Alice Vašáková interaktivní seminář "Vedení rozhovoru a rodiči" pro učitele 1. stupně ZŠ Slavkov u Brna, Komenského. Seminář absolvovalo 17 učitelů 1. stupně a vychovatelek školní družiny a byl zaměřený především na trénink vedení efektivního rozhovoru s rodiči. Seminář s osmihodinovou časovou dotací byl určitě náročný, hodnocení účastníků však bylo vynikající.

Zpětnovazební dotazník odevzdali všichni účastníci semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: 

 

 

Zpětná vazba k semináři "Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole II" - 24. 8. 2015 - ZŠ Velká Bíteš

Nový školní rok jsme zahájili 24. 8. 2015 seminářem pro školní sborovnu "Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole II" v Základní škole ve Velké Bíteši. Seminář měl 37 účastníků a první část byla pro všechny společná, na další dva bloky proběhli pro učitele 1. a 2. odděleně. Přestože to byl pro učitele první pracovní den po letní dovolené, zapojili se do diskuse k dané problematice a měli mnoho dotazů. Seminář byl velmi dobře hodnocený, jeho účastníci ocenili především praktické zaměření a metodické materiály k dané problematice.

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 33 účastníků semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: 

 

Zpětná vazba k semináři "Čtenářská gramotnost na 1. stupni základní školy v praxi" - 1. 7. 2015 - Brno

Poslední seminář v tomto školním roce jsme realizovali první prázdninový den - 1. 7. 2015 v Brně a byl to již po jedenácté seminář "Čtenářská gramotnost na 1. stupni základní školy v praxi". Seminář měl 26 účastníků, kteří přijeli z celé Moravy, a proběhl v pohodové "prázdninové" atmosféře. Účastníci semináře opět ocenili praktické zaměření a také představení výukových materiálů pro práci s diferencovanou třídou, které si na semináři mohli zakoupit.

Zpětnovazební dotazník odevzdali všichni účastníci semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: 

Zpětná vazby k semináři "Čtenářská gramotnost na 1. stupni základní školy v praxi" - 29. 6. 2015 - ZŠ Lelekovice

V pondělí 29. 6. 2015 jsme seminář "Čtenářská gramotnost na 1. stupni základní školy v praxi" realizovali v ZŠ Lelekovice. Seminář měl 12 účastníků. Ti ocenili především množství praktických rad a nápadů z dané problematice, lektorky ocenily velmi příjemnou a tvůrčí atmosféru, ve které seminář probíhal. 

Zpětnovazební dotazník odevzdali všichni účastníci semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: 

Zpětná vazba k semináři "Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole II" - 16. 6. 2015 - ZŠ Brno, Heyrovského

V úterý 16. 6. 2015 jsme dva semináře realizovali v ZŠ Brno, Heyrovského. Pro učitele 2. stupně to byl seminář "Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole II" určený pro školní sborovny. Seminář měl 13 účastníků, kteří ocenili především mnoho konkrétních praktických námětů k dané problematice. 

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 11 účastníků semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: 

 

Zpětná vazba k semináři "Čtenářská gramotnost na 1. stupni základní školy v praxi" - 16. 6. 2015 - ZŠ Brno, Heyrovského

V úterý 16. 6. 2015 jsme dva semináře realizovali v ZŠ Brno, Heyrovského. Pro učitele 1. stupně a učitele českého jazyka z 2. stupně to byl seminář "Čtenářská gramotnost na 1. stupni základní školy v praxi", který byl v souvislosti s projektem, který škola získala, zaměřený na tvorbu a realizaci čtenářských dílen. Semináře se účastnilo 15 pedagogů, kteří opět ocenili především praktické zaměření a mnoho námětů do výuky.

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 13 účastníků semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde:

  

Zpětná vazba k semináři "Čtenářská gramotnost na 1. stupni základní školy v praxi" - 15. 6. 2015 - Brno

V pondělí 15. 6. 2015 jsme pro velký zájem již po osmé v Brně realizovali seminář "Čtenářská gramotnost na 1. stupni základní školy v praxi". Tentokrát mel seminář 25 účastníků, zpětnovazební dotazník odevzdalo 24 z nich.

S vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: