Zpětná vazba k semináři "Role školního speciálního pedagoga v systému poradenských služeb ve škole" - 19.3.2014

  • Vytisknout

Ve středu 19. 3. 2014 se poprvé uskutečnil seminář "Role školního speciálního pedagoga v systému poradenských služeb na základní škole". Seminář měl 16 účastníků z řad školních speciálních pedagogů a učitelů základních škol, především prvního stupně.

Zpětnovazební dotazník odevzdalo všech 16 účastníků semináře, vyhodnocení zpětné vazby si můžete přečíst zde: