Zpětná vazba k semináři "Školní poradenské pracoviště v praxi - 21. 1. + 4. 2. 2014

1. Hodnocení známkou:

 • užitečnost semináře pro praxi - průměrná známka 1,18
 • práce lektorů - průměrná známka 1,00
 • organizační zabezpečení - průměrná známka 1,09

 

2. Největší přínos semináře:

 • praktické procvičování a konkrétní příklady z práce ŠPP
 • konkrétnost, možnost maximálního využití v praxi, inspirující
 • seminář pomohl sjednotit pohled všech pracovníků na práci ŠPP
 • už vím, jak dál, s fungováním ŠPP; vyhovuje nám předložený způsob práce; získaly jsme náměty pro tým ŠPP, které nám ušetří čas a práci; ukázalo se, že prevence může být mnohem, mnohem širší
 • praktické zkušenosti lektorů, konkrétnost příkladů, ukázky konkrétních materiálů
 • lektorky vycházely z praxe, dostali jsme ucelený přehled
 • utřídili jsme si, co děláme a co bychom měli nebo mohli dělat, inspirace
 • celkový přehled o problematice ŠPP, odborné rady přímo z praxe, materiály, které jsou prakticky prověřené
 • motivačně přehledné
 • ucelený pohled na informace o poradenství ve škole, konkrétní řešení i zobecnění problematiky v dané oblasti; velký přínos, že lektorky hovoří o oblasti, ve které se nepohybují jen v oblasti teorie, ale mají danou problematiku "pod kůží"
 • výborné příklady z praxe, spoustu písemného materiálu, který využiji na naší ZŠ, promyšlené věci, které fungují a my je můžeme použít dále
 • plno pro nás důležitých informací, motivace pro další práci a vytvoření ŠPP 
 • přínosné rady, pomoc a nápady při zřízení a zkvalitnění ŠPP
 • nápady, jak lépe zorganizovat práci ŠPP, praktické náměty pro metodickou podporu
 • zajímavé nápady, jak zefektivnit fungování ŠPP, ujištění se, že naše ŠPP funguje dobře
 • příklady dobré praxe, mnoho námětů
 • fungující a osvědčené ukázky z praxe, informace, inspirace
 • ujasnila jsem si, že většinu doporučení a návodů v naší škole dělám - ŠPP, AP, LOGO, DYS KROUŽKY, PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO PRVŇÁKY, ... nad podněty se určitě zamyslím
 • nové nápady, které lze velmi dobře využít v praxi
 • všechny metody a postupy jsou z praxe
 • uvedení příkladů z praxe
 • nové náměty, podněty pro zkvalitnění - obohacení činnosti VP

 

3. Rezervy:

 • zajímal by mě názor, zkušenosti z ostatních škol, nebyl čas dát jim prostor
 • obecnost
 • opravdu mě žádná nenapadá
 • více se zaměřit na rozdělení kompetencí jednotlivých členů ŠPP - zvláště u překrývajících se kompetencí
 • čas
 • odpolední čas, dojíždění - větší vzdálenost od Brna
 • prostor pro diskusi, zkušenosti z jiných škol
 • mám pocit, že se příliš staví na školním psychologovi, co když ale ve škole není

 

4. Další náměty a připomínky

 • náplň je tak obsáhlá, že je možné mít i vyšší hodinovou dotaci (např. 3 dny)

 

5. Jaká organizační forma semináře Vám více vyhovuje, pokud má seminář hodinovou dotaci 8 hodin:

a) celý seminář 1 den (8.30 - 15.30 hodin) - 5 odpovědí

b) seminář rozdělený na 2 části po 4 hodinách (14.00 - 17.30) - 14 odpovědí