Zpětná vazba k semináři "Role ředitele v systému poradenských služeb ve škole" - 29. 11. 2013

 • Vytisknout

1. Hodnocení známkou:

 • užitečnost semináře pro praxi - průměrná známka 1,14
 • práce lektorů - průměrná známka 1,00
 • organizační zabezpečení - průměrná známka 1,07

 

2. Největší přínos semináře:

 • konkrétní příklady z praxe včetně rizik a vlastních zkušeností
 • průvodce problematikou tématu - jasný přehled a ilustrativními odkazy a náměty + tištěný materiál k poznámkám
 • návrhy, jak postupovat při péči o žáky s poruchami učení 
 • praktické informace
 • získání informací o praxi v oblasti poradenství na jiných školách
 • informace o platné legislativě a změnách v ní
 • upozornění na možná úskalí v práci výchovného poradce
 • získání maximálních informací k danému tématu
 • zkušenost a konkrétní příklady z praxe
 • zjištění, že naše vlastní činnost ve škole je podobná, a získání námětů, o které můžeme naši činnost rozšířit
 • ověření, co děláme v naší škole "podobným" způsobem
 • praktické ukázky zápisů z jednání s rodiči
 • jsem začínající výchovný poradce, přínosem pro mě je získání základní informací o možnostech a situaci v oblasti
 • ukázka užitečnosti školního poradenského pracoviště, návod, jak jej zřídit, jak rozvíjet jeho činnost, konkrétní příklady z praxe
 • spousta inspirativních informací, profesionální přístup lektorů
 • orientace v legislativě, výměna zkušeností a námětů pro další práci, zamyšlení nad současným stavem své školy - snaha změnit některé situace, podpora při vytvoření školního poradenského pracoviště
 • uvědomění si, co je třeba na našem školním poradenském pracovišti změnit, co děláme dobře; získání námětů pro další práci, nabídka dalších seminářů

 

3. Rezervy:

 • v poslední části semináře se některé informace opakovaly
 • hluk z venku
 • ještě více příkladů z praxe

 

4. Další náměty a připomínky

 • možnost nabídky materiálů k využití ve vlastní praxi přímo ve škole
 • vzhledem k široké problematice, kterou poradenství ve škole řeší, se mi líbí rozdělení hlavních témat do dílčích seminářů
 • příznivá cena s ohledem na kvalitu a rozsah informací
 • bylo by dobré posílat náměty a programy přímo pedagogům, protože při zaslání na hlavní emailovou adresu do školy trvá déle, než se nabídka k pedagogům dostane