Odborní garanti kurzů

PhDr. Jan Beran, Ph.D.

-    VŠ pedagog (katedra psychologie PdF MU)

-    VZDĚLÁNÍ

 •  2000 Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Ph.D., obor pedagogika
 • 1985 Filozofická fakulta UJEP v Brně, obor odborná psychologie
 • 1981 Filozofická fakulta UJEP v Brně, PhDr., obor pedagogika
 • 1975 Filozofická fakulta UJEP v Brně, obor pedagogika: odborné studium
 • 1967 Pedagogická fakulta UJEP v Brně, učitelství pro II. stupeň ZŠ

 

-    ZAMĚSTNÁNÍ

 •  2007 - dosud: PdF MU, katedra psychologie
 • 1992 - 2007: Centrum pro další vzdělávání učitelů MU, ředitel

 

-    PEDAGOGICKÉ AKTIVITY

 •  Výchovné poradenství, prevence sociálně patologických jevů, sebereflexe a autoregulace učitele a výchovného poradce v procesu změn, kariérní  systém učitele, metody  a formy dalšího vzdělávání učitelů, kompetence lektorů v systému  dalšího vzdělávání učitelů, evaluace systému dalšího vzdělávání  učitelů apod.   

 

Doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.

 -      VŠ pedagog (Filozofická fakulta MU v  Brně)

 -      VZDĚLÁNÍ

 •  2000: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno, PhD., obor pedagogika
 • 1983: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, PhDr., obor pedagogika
 • 1977- 1982: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, promovaný pedagog

 

 -      ZAMĚSTNÁNÍ

 •   2002- dosud: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, Ústav pedagogických věd, docent
 •  2001: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno, katedra sociální pedagogiky, odborná asistentka
 • 1987- 2000: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno, katedra pedagogiky, odborná asistentka

 

-      PEDAGOGICKÉ AKTIVITY

 •  koordinátor Specializačního studia výchovného poradenství, sociální pedagogika, školní pedagogiky, pedagogika volného času, multikulturní výchova, náhradní rodinná výchova a péče, pedagogická příprava matek pro Vesničky SOS, pedagogická příprava romských pedagogických asistentů