Zpětná vazba k semináři "Čtenářská gramotnost na 1. stupni základní školy v praxi" - 17. 9. 2015 - Zlín

Ve čtvrtek 17. 9. 2015 jsme první dva z našich seminářů realizovali také ve Zlíně ve spolupráci se ZŠ Zlín, Mikoláše Alše. První z těchto seminářů byl seminář "Čtenářská gramotnost na 1. stupni základní školy v praxi" a měl 25 účastníků.

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 21 z nich, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: