Zpětná vazba k semináři "Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi" - 17. 9. 2015 - Třebíč

Ve čtvrtek 17. 9. 2015 jsme seminář "Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi" realizovali poprvé v Třebíči ve spolupráci se ZŠ Třebíč, Na Kopcích. Seminář byl určení pro učitele a jejich asistenty z různých škol a měl 10 účastníků. Proběhl ve velice příjemné pracovní atmosféře. Jeho účastníci ocenili především ujasnění si kompetencí mezi učiteli a jejich asistenty a prostor pro dotazy účastníků semináře.

Zpětnovazební dotazník odevzdali všichni účastníci semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: