Zpětná vazba k semináři "Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole" - 15. 9. 2015 - Brno

  • Vytisknout

V úterý 15. 9. 2015 jsme v Brně poprvé v tomto školním roce realizovali seminář "Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole". Seminář se čtyřhodinovou časovou dotací proběhl tentokrát v dopoledních hodinách a měl 9 účastníků. Ti ocenili především mnoho praktických ukázek a metodické materiály k dané problematice. Některým účastníkům semináře chybělo zaměření i na střední školy, seminář je však dle anotace určený učitelům základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií.

Zpětnovazební dotazník odevzdali všichni účastníci semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: