Zpětná vazba k semináři "Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi" - 14. 9. 2015 - Brno

V pondělí 14. 9. 2015 jsme v Brně poprvé v tomto školním roce realizovali seminář "Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi". Tento seminář patřil v loňském školním roce k našim nejúspěšnějším seminářům, letos ho nabízíme s časovou dotací navýšenou na 6 hodin. Semináře se účastnilo 20 učitelů a jejich asistentů, kteří ocenili především mnoho příkladů z praxe, prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností a zodpovězení všech otázek od účastníků semináře.

Zpětnovazební dotazník odevzdali všichni účastníci semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: