Zpětná vazba k semináři "Čtenářská gramotnost na 1. stupni základní školy v praxi" - 14. 9. 2015 - ZŠ Újezd u Brna

V pondělí 14. 9. 2015 jsme seminář "Čtenářská gramotnost na 1. stupni základní školy v praxi" realizovali pro učitele ZŠ Újezd u Brna. Semináře se účastnilo 14 učitelů 1. stupně a českého jazyka na 2. stupni. Ocenili především ukázky nových metod a jejich aplikaci v praxi a návod na tvorbu a realizaci čtenářských dílen.

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 13 účastníků semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: