Zpětná vazba k semináři "'Čtenářská gramotnost na 1. stupni základní školy v praxi" - 10. 9. 2015 - Brno

Ve čtvrtek 10. 9. 2015 jsme seminář "Čtenářská gramotnost na 1. stupni základní školy v praxi" realizovali v Brně pro zájemce z různých škol. Seminář měl 23 účastníků, které zajímaly především informace k tvorbě a realizaci čtenářských dílen, získali však i mnoho dalších námětů nejen do hodin čtení.

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 18 účastníků semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: