Zpětná vazba k semináři "Individuální vzdělávací plán pro integrovaného žáka ve školní praxi" - 8. 9. 2015 - Brno

V úterý 8. 9. 2015 vedla lektorka Mgr. Lenka Ondráčková v Brně poprvé v tomto školním roce seminář "Individuální vzdělávací plán pro integrovaného žáka ve školní praxi". Semináře se účastnilo 12 učitelů a poradenských pracovníků. Ti získali přehled o platné a připravované legislativě k dané problematice a mnoho příkladů dobré praxe k tvorbě a realizaci IVP.

Zpětnovazební dotazník odevzdali všichni účastníci semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se mlžete seznámit zde: