Zpětná vazba k semináři "Čtenářská gramotnost na 1. stupni základní školy v praxi" - 3. 9. 2015 - ZŠ Uherské Hradiště, Za Alejí

Ve čtvrtek 3. 9. 2015 jsme realizovali seminář "Čtenářská gramotnost na 1. stupni základní školy v praxi" v ZŠ Uherské Hradiště, Za Alejí. Seminář měl 14 účastníků, které zajímala především problematika tvorby a realizace čtenářských dílen. Účastníci semináře však ocenili i mnoho dalších praktických tipů do výuky čtení a pro práci s textem. 

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 13 účastníků semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: