Zpětná vazby k semináři "Třídnické hodiny" - 31. 8. 2015 - ZŠ Těšany

V pondělí 31. 8. 2015, poslední den přípravného týdne, vedla lektorka Mgr. Alice Vašáková seminář "Třídnické hodiny II" pro učitele v ZŠ Těšany. Seminář měl 13 účastníků, kteří získali mnoho praktickým námětů pro vedení třídnických hodin a mnohé z nich si vyzkoušeli v praxi.

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 11 účastníků semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: