Zpětná vazba k semináři "Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi" - 28. 8. 2015 - ZŠ Hustopeče, Komenského

V pátek 28. 8. 2015 vedla lektorka Mgr. Alice Vašáková seminář "Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi" pro učitele ZŠ Hustopeče, Komenského. Seminář byl zaměřený na spolupráci učitelů 2. stupně s asistenty pedagoga. Seminář měl 23 účastníků, kteří ocenili především objasnění role asistenta pedagoga ve vyučování a mnoho praktických příkladů k zefektivnění spolupráce učitelů s asistenty.

Zpětnovazební dotazník odevzdali všichni účastníci semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: