Zpětná vazba k semináři "Čtenářská gramotnost na 1. stupni základní školy v praxi" - 27. 8. 2015 - ZŠ TGM Blansko

Ve čtvrtek 27. 8. 2015 zahájily lektorky Mgr. Pavla Šoltésová a Mgr. Iveta Matoušková sérii seminářů věnovaných podpoře čtenářské gramotnosti a tvorbě čtenářských dílen - Čtenářská gramotnost na 1. stupni základní školy v praxi. V přípravném týdnu tento seminář realizovali pro učitele 1. stupně a učitele českého jazyka na 2. stupni v ZŠ TGM Blansko. Seminář měl 21 účastníků, kteří seminář hodnotili velmi pozitivně - většina z nich ocenila praktické zaměření, možnost okamžitého využití v praxi a získané metodické materiály.  

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 20 účastníků semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: