Zpětná vazba k semináři "Prevence a řešení školní neúspěšnosti" - 27. 8. 2015 - ZŠ Dambořice

Ve čtvrtek 27. 8. 2015 vedla lektorka Mgr. Lenka Ondráčková seminář "Prevence a řešení školní neúspěšnosti" pro učitele ze ZŠ Dambořice. Semináře se účastnilo 15 učitelů. Byl vedený především jako dílna - jeho účastníci si nejdříve společně identifikovali potenciálně neúspěšné žáky ve své škole, a pak hledali cesty, jak neúspěšnosti těchto žáků předcházet. Lektorka zasadila téma do legislativního rámce a představila účastníkům semináře mnoho praktických příkladů k podpoře prevence i řešení této problematiky ve škole. Účastníci semináře ocenili možnost věnovat se dané problematice společně.

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 13 účastníků semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: