Zpětná vazba k semináři "Vedení rozhovoru s rodiči" - 27. 8. 2015 - ZŠ Slavkov u Brna, Komenského

Ve čtvrtek 27. 8. 2015 vedla lektorka Mgr. Alice Vašáková podruhé seminář "Vedení rozhovoru s rodiči" v ZŠ Slavkov u Brna, Komenského. Seminář byl tentokrát určený učitelům 2. stupně. Ti na semináři ocenili především možnost sebereflexe, praktický nácvik prezentovaných technik vedení rozhovoru a inspiraci do další práce. Semináře se účastnilo 20 učitelů.

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 17 účastníků semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: