Zpětná vazba k semináři "Práce s diferencovanou třídou" - 26. 8. 2015 - ZŠ Brno, Svážná

Ve středu 26. 8. 2015 vedla lektorka Mgr. Lenka Ondráčková seminář "Práce s diferencovanou třídou " pro učitele ZŠ Brno, Svážná. Semináře se účastnili především učitelé 2. stupně, kteří vyučují ve třídách, ve kterých jsou skupinově integrovaní žáci s vývojovými poruchami učení. Dotazy účastníků semináře směřovaly především k problematické spolupráci s rodiči některých žáků a k podpoře motivace žáků ke školní práci. Seminář absolvovalo 22 učitelů.

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 18 účastníků semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: