Zpětná vazba k semináři "Vedení rozhovoru s rodiči" - 25. 8. 2015 - ZŠ Slavkov u Brna, Komenského

V úterý 25. 8. 2015 vedla lektorka Mgr. Alice Vašáková interaktivní seminář "Vedení rozhovoru a rodiči" pro učitele 1. stupně ZŠ Slavkov u Brna, Komenského. Seminář absolvovalo 17 učitelů 1. stupně a vychovatelek školní družiny a byl zaměřený především na trénink vedení efektivního rozhovoru s rodiči. Seminář s osmihodinovou časovou dotací byl určitě náročný, hodnocení účastníků však bylo vynikající.

Zpětnovazební dotazník odevzdali všichni účastníci semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: