Zpětná vazba k semináři "Čtenářská gramotnost na 1. stupni základní školy v praxi" - 1. 7. 2015 - Brno

Poslední seminář v tomto školním roce jsme realizovali první prázdninový den - 1. 7. 2015 v Brně a byl to již po jedenácté seminář "Čtenářská gramotnost na 1. stupni základní školy v praxi". Seminář měl 26 účastníků, kteří přijeli z celé Moravy, a proběhl v pohodové "prázdninové" atmosféře. Účastníci semináře opět ocenili praktické zaměření a také představení výukových materiálů pro práci s diferencovanou třídou, které si na semináři mohli zakoupit.

Zpětnovazební dotazník odevzdali všichni účastníci semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: