Zpětná vazby k semináři "Čtenářská gramotnost na 1. stupni základní školy v praxi" - 29. 6. 2015 - ZŠ Lelekovice

V pondělí 29. 6. 2015 jsme seminář "Čtenářská gramotnost na 1. stupni základní školy v praxi" realizovali v ZŠ Lelekovice. Seminář měl 12 účastníků. Ti ocenili především množství praktických rad a nápadů z dané problematice, lektorky ocenily velmi příjemnou a tvůrčí atmosféru, ve které seminář probíhal. 

Zpětnovazební dotazník odevzdali všichni účastníci semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: