Zpětná vazba k semináři "Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole II" - 16. 6. 2015 - ZŠ Brno, Heyrovského

V úterý 16. 6. 2015 jsme dva semináře realizovali v ZŠ Brno, Heyrovského. Pro učitele 2. stupně to byl seminář "Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole II" určený pro školní sborovny. Seminář měl 13 účastníků, kteří ocenili především mnoho konkrétních praktických námětů k dané problematice. 

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 11 účastníků semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: