Zpětná vazba k semináři "Čtenářská gramotnost na 1. stupni základní školy v praxi" - 16. 6. 2015 - ZŠ Brno, Heyrovského

V úterý 16. 6. 2015 jsme dva semináře realizovali v ZŠ Brno, Heyrovského. Pro učitele 1. stupně a učitele českého jazyka z 2. stupně to byl seminář "Čtenářská gramotnost na 1. stupni základní školy v praxi", který byl v souvislosti s projektem, který škola získala, zaměřený na tvorbu a realizaci čtenářských dílen. Semináře se účastnilo 15 pedagogů, kteří opět ocenili především praktické zaměření a mnoho námětů do výuky.

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 13 účastníků semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: